Μια ομάδα διεθνών εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Γλωσσικής Πολιτικής του Συμβουλίου της Ευρώπης συμβάλλει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου «Γλωσσική Ένταξη Ενήλικων Μεταναστών».


Τα ακόλουθα μέλη της συντονιστικής ομάδας για τη «Γλωσσική Ένταξη Ενήλικων Μεταναστών» επιμελήθηκαν τη σύνταξη τμημάτων της εργαλειοθήκης και τη συμβουλευτική καθοδήγηση και παρακολούθηση της συμβολής των εξωτερικών συντελεστών:

  • Jean-Claude BEACCO, Université de la Sorbonne-nouvelle, Paris III, Γαλλία
  • David LITTLE, Trinity College, Dublin, Ιρλανδία
  • Hans-Jürgen KRUMM, Universität Wien, Αυστρία
  • Barbara LAZENBY-SIMPSON, formerly Integrate Ireland Language & Training (IILT), Dublin, Ιρλανδία
  • Lorenzo ROCCA, Università per Stranieri di Perugia, Ιταλία
  • Richard ROSSNER, EAQUALS and Consultant (Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services, Ηνωμένο Βασίλειο

 

Εξωτερικοί συντελεστές της εργαλειοθήκης (με αλφαβητική σειρά):

Αυστρία: Karla Fach, Alisha Heinemann, Anne Pritchard-Smith (Arbeitsbereich Deutsch als Zweitsprache, Institut für Germanistik, Universität Wien)

Ρουμανία: Oana Bajka, Calin Rus (The Intercultural Institute of Timisoara)

Ηνωμένο Βασίλειο: Karen Dudley, Julia McGerty, Foufou Savitzky, Sarah Sheldon (Learning Unlimited, UCL Institute of Education, University of London)

Ιταλία: Alessandro Borri (CPIA ‘Montagna’ Castel di Casio); Orazio Colosio (CPIA Treviso); Sabrina Machetti (Università per Stranieri di Siena); Fernanda Minuz (researcher); Emilia Paonne (Associazione “Bambini + Diritti”); Mariangela Recchia (Cooperativa “Auxilium”); Lorenzo Rocca  (Università per Stranieri di Perugia)
 

Οι ακόλουθοι συντελεστές επιμελήθηκαν τη μετάφραση της εργαλειοθήκης και του περιεχομένου της ιστοσελίδας

Ολλανδικά:  Elke Nuytemans και Bea Bossaerts

Γαλλικά: Caroline Panthier και Jean-François Allain

Γερμανικά: Michaela Chiaki Ripplinger, Laura Scheifinger, Patrick Shonoda και Hans-Jürgen Krumm

Ελληνικά: Βασιλική Πλακούλα και Χριστίνα Φάσσαρη

Ιταλικά: Maria Valentina Marasco,  Emilia Paonne και Lorenzo Rocca

Τουρκικά: Ebru Pepedil και Selin Akyüz