Η επιτυχία της γλωσσικής υποστήριξης που παρέχετε στους πρόσφυγες θα εξαρτηθεί από το βαθμό στον οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Σκοπός των επτά εργαλείων που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα είναι να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε αυτές τις ανάγκες. Και αυτά, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ως βοηθήματα στην προετοιμασία σας για την παροχή γλωσσικής υποστήριξης, αλλά και ως κατευθυντήριες οδηγίες που μπορείτε να συμβουλεύστε όποτε χρειαστεί.
 

Εργαλείο 24 - Εντοπισμός των αμεσότερων αναγκών των προσφύγων 
 Λήψη Εργαλείου 24 - Εντοπισμός των αμεσότερων αναγκών των προσφύγων  - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 24 - Εντοπισμός των αμεσότερων αναγκών των προσφύγων - Έκδοση PDF


Εργαλείο 25 - Μαθαίνουμε τι γνωρίζουν ήδη οι πρόσφυγες στη γλώσσα στόχο και τι επιπλέον χρειάζεται να μάθουν 
 Λήψη Εργαλείου 25 - Μαθαίνουμε τι γνωρίζουν ήδη οι πρόσφυγες στη γλώσσα στόχο και τι επιπλέον χρειάζεται να μάθουν  - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 25 - Μαθαίνουμε τι γνωρίζουν ήδη οι πρόσφυγες στη γλώσσα στόχο και τι επιπλέον χρειάζεται να μάθουν  - Έκδοση PDF


Εργαλείο 26 - Οι πρώτες επαφές με τη γλώσσα της χώρας υποδοχής
 Λήψη Εργαλείου 26 - Οι πρώτες επαφές με τη γλώσσα της χώρας υποδοχής - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 26 - Οι πρώτες επαφές με τη γλώσσα της χώρας υποδοχής - Έκδοση PDF


Εργαλείο 27 - Τα γλωσσικά προφίλ των προσφύγων
 Λήψη Εργαλείου 27 - Τα γλωσσικά προφίλ των προσφύγων - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 27 - Τα γλωσσικά προφίλ των προσφύγων - Έκδοση PDF


Εργαλείο 28 - Μαθαίνουμε περισσότερα για τα γλωσσικά μέσα και τις ικανότητες των προσφύγων
 Λήψη Εργαλείου 28 - Μαθαίνουμε περισσότερα για τα γλωσσικά μέσα και τις ικανότητες των προσφύγων - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 28 - Μαθαίνουμε περισσότερα για τα γλωσσικά μέσα και τις ικανότητες των προσφύγων - Έκδοση PDF


Εργαλείο 29 - Ποια είναι τα σημαντικότερα πράγματα που θα πρέπει να μάθουν; Η άποψη των προσφύγων
 Λήψη Εργαλείου 29 - Ποια είναι τα σημαντικότερα πράγματα που θα πρέπει να μάθουν; Η άποψη των προσφύγων- Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 29 - Ποια είναι τα σημαντικότερα πράγματα που θα πρέπει να μάθουν; Η άποψη των προσφύγων - Έκδοση PDF


Εργαλείο 30 - Παρατηρούμε τις καταστάσεις στις οποίες οι πρόσφυγες καλούνται να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα στόχο
 Λήψη Εργαλείου 30 - Παρατηρούμε τις καταστάσεις στις οποίες οι πρόσφυγες καλούνται να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα στόχο - Έκδοση Word 
 Λήψη Εργαλείου 30 - Παρατηρούμε τις καταστάσεις στις οποίες οι πρόσφυγες καλούνται να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα στόχο  - Έκδοση PDF