Το εργαλείο αυτής της υποενότητας παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αλληλεπίδρασης με τους πρόσφυγες στην πρώτη συνάντησή σας μαζί τους. Επίσης, μπορείτε να το συμβουλεύεστε σε τακτά διαστήματα, κυρίως για να θυμάστε τι αναφέρεται σχετικά με τη διαμόρφωση θετικής δυναμικής στην ομάδα. 

 

Εργαλείο 34 - Χειρισμός των πρώτων συναντήσεων με τους πρόσφυγες: μερικές οδηγίες
 Λήψη Εργαλείου 34 - Χειρισμός των πρώτων συναντήσεων με τους πρόσφυγες: μερικές οδηγίες - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 34 - Χειρισμός των πρώτων συναντήσεων με τους πρόσφυγες: μερικές οδηγίες - Έκδοση PDF