Οι πρόσφυγες και οι άνθρωποι που βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις χρειάζονται υποστήριξη προκειμένου να αποκτήσουν τουλάχιστον ένα βασικό «γλωσσικό εξοπλισμό επιβίωσης», καθώς και την παρότρυνση να εκμεταλλευτούν το ήδη υπάρχον γλωσσικό τους ρεπερτόριο, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν είτε τις δικές τους επικοινωνιακές ανάγκες είτε άλλων.
 

Η συνήθης διδασκαλία σε περιβάλλον σχολικής τάξης είναι μάλλον αδύνατη. Σε αυτές τις συνθήκες, διάφορες ΜΚΟ ή άλλες οργανώσεις που συνεργάζονται με εθελοντές αναλαμβάνουν συχνά την ευθύνη της παροχής γλωσσικής υποστήριξης για πρόσφυγες. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε τη δημιουργία μιας «εργαλειοθήκης» για τη στήριξη αυτού του έργου.

Μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ανάπτυξη του περιεχομένου της εργαλειοθήκης δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του προγράμματος «Γλωσσική Ένταξη Ενήλικων Μεταναστών» (και συγκεκριμένα στο LIAM website) τον Ιανουάριο του 2016. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν η υποβολή 120 προτάσεων που προήλθαν από επτά φορείς και από ιδιώτες. Οι προτάσεις αυτές εξετάστηκαν, αναθεωρήθηκαν και αναδιοργανώθηκαν για μια περίοδο πολλών μηνών και η τελική επιλογή 57 εργαλείων πραγματοποιήθηκε από τη συντονιστική ομάδα του προγράμματος LIAM (βλ. παράγραφο Οι συντελεστές της Εργαλειοθήκης).