Η εργαλειοθήκη εφαρμόστηκε πιλοτικά στην Ιταλία, στο διάστημα από 13 Φεβρουαρίου έως 5 Απριλίου 2017. Η πιλοτική εφαρμογή συντονίστηκε από τον Lorenzo Rocca, μέλος της συντονιστικής ομάδας του προγράμματος «Γλωσσική Ένταξη Ενήλικων Μεταναστών» του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή  18 τοπικών συντονιστών, 150 εθελοντών και 2.076 προσφύγων, σε 36 κέντρα σε ολόκληρη την Ιταλία.

 Κατεβάστε τη σχετική έκθεση σε μορφή pdf (διατίθεται μόνο στα Αγγλικά)