Το λεξιλόγιο διαδραματίζει καίριο ρόλο στην εκμάθηση κάθε γλώσσας.

Τα τρία εργαλεία που παρουσιάζονται εδώ προτείνουν ορισμένες τεχνικές για την εκμάθηση κοινών εκφράσεων και λεξιλογίου που χρειάζονται οι πρόσφυγες για να μπορούν να εκφράζουν απόψεις και συναισθήματα. 


Εργαλείο 35 - Ιδέες για την εκμάθηση βασικού λεξιλογίου: η καθημερινή ζωή
 Λήψη Εργαλείου 35 - Ιδέες για την εκμάθηση βασικού λεξιλογίου: η καθημερινή ζωή - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 35 - Ιδέες για την εκμάθηση βασικού λεξιλογίου: η καθημερινή ζωή - Έκδοση PDF


Εργαλείο 36 - Βασικό λεξιλόγιο για έκφραση απόψεων και συναισθημάτων
 Λήψη Εργαλείου 36 - Βασικό λεξιλόγιο για έκφραση απόψεων και συναισθημάτων - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 36 - Βασικό λεξιλόγιο για έκφραση απόψεων και συναισθημάτων - Έκδοση PDF


Εργαλείο 37 - Τεχνικές εκμάθησης λεξιλογίου
 Λήψη Εργαλείου 37 - Τεχνικές εκμάθησης λεξιλογίου - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 37 - Τεχνικές εκμάθησης λεξιλογίου  - Έκδοση PDF