Τα δέκα εργαλεία αυτής της ενότητας ασχολούνται με διάφορες πτυχές της γλωσσικής υποστήριξης και της παροχής της. Κάποια από αυτά περιέχουν πρακτικές προτάσεις, ενώ άλλα αποσκοπούν στο να σας δώσουν μια πρώτη εικόνα για τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όσοι μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ως βοηθήματα στην προετοιμασία σας για την παροχή γλωσσικής υποστήριξης, αλλά και να τα συμβουλεύεστε όποτε χρειαστεί.


Εργαλείο 14 - Η πολυμορφία των ομάδων εργασίας
Λήψη Εργαλείου 14 - Η πολυμορφία των ομάδων εργασίας - Έκδοση Word
Λήψη Εργαλείου 14 - Η πολυμορφία των ομάδων εργασίας - Έκδοση PDF


Εργαλείο 15 - Υποστήριξη προσφύγων με χαμηλό αλφαβητισμό  
 Λήψη Εργαλείου 15 - Υποστήριξη προσφύγων με χαμηλό αλφαβητισμό  - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 15 - Υποστήριξη προσφύγων με χαμηλό αλφαβητισμό - Έκδοση PDF


Εργαλείο 16 - Πολυγλωσσικό πορτρέτο: αντικείμενο σκέψης για εθελοντές
 Λήψη Εργαλείου 16 - Πολυγλωσσικό πορτρέτο: αντικείμενο σκέψης για εθελοντές - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 16 - Πολυγλωσσικό πορτρέτο: αντικείμενο σκέψης για εθελοντές -  Έκδοση PDF


Εργαλείο 17 - Προκλήσεις που αντιμετωπίζονται κατά την εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης μιας ξένης γλώσσας
 Λήψη Εργαλείου 17 - Προκλήσεις που αντιμετωπίζονται κατά την εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης μιας ξένης γλώσσας - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 17 - Προκλήσεις που αντιμετωπίζονται κατά την εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης μιας ξένης γλώσσας - Έκδοση PDF


Εργαλείο 18 - Προετοιμασία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την παροχή γλωσσικής υποστήριξης
 Λήψη Εργαλείου 18 - Προετοιμασία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την παροχή γλωσσικής υποστήριξης - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 18 - Προετοιμασία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την παροχή γλωσσικής υποστήριξης -  Έκδοση PDF


Εργαλείο 19 - Σπάμε τον πάγο και καλλιεργούμε κλίμα εμπιστοσύνης στην ομάδα  
 Λήψη Εργαλείου 19 - Σπάμε τον πάγο και καλλιεργούμε κλίμα εμπιστοσύνης στην ομάδα - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 19 - Σπάμε τον πάγο και καλλιεργούμε κλίμα εμπιστοσύνης στην ομάδα - Έκδοση PDF


Εργαλείο 20 - Οργάνωση της εξάσκησης της γραφής σε βασικό επίπεδο 
 Λήψη Εργαλείου 20 - Οργάνωση της εξάσκησης της γραφής σε βασικό επίπεδο - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 20 - Οργάνωση της εξάσκησης της γραφής σε βασικό επίπεδο - Έκδοση PDF


Εργαλείο 21 - Επιλογή και χρήση κειμένων για ακρόαση και ανάγνωση σε βασικό επίπεδο
 Λήψη Εργαλείου 21 - Επιλογή και χρήση κειμένων για ακρόαση και ανάγνωση σε βασικό επίπεδο - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 21 - Επιλογή και χρήση κειμένων για ακρόαση και ανάγνωση σε βασικό επίπεδο - Έκδοση PDF


Εργαλείο 22 - Επιλογή εποπτικού υλικού για γλωσσικές δραστηριότητες. Μερικές οδηγίες
 Λήψη Εργαλείου 22 - Επιλογή εποπτικού υλικού για γλωσσικές δραστηριότητες. Μερικές οδηγίες  - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 22 - Επιλογή εποπτικού υλικού για γλωσσικές δραστηριότητες. Μερικές οδηγίες  - Έκδοση PDF


Εργαλείο 23 - Αυτο-αξιολόγηση του έργου σας 
 Λήψη Εργαλείου 23 - Αυτο-αξιολόγηση του έργου σας  - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 23 - Αυτο-αξιολόγηση του έργου σας  - Έκδοση PDF