Κατεβάστε όλα τα εργαλεία σε έκδοση pdf

Εργαλείο 1 - Το γεωπολιτικό πλαίσιο της μετανάστευσης
 Λήψη Εργαλείου 1 - Το γεωπολιτικό πλαίσιο της μετανάστευσης  - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 1 - Το γεωπολιτικό πλαίσιο της μετανάστευσης  - Έκδοση PDF


Εργαλείο 2 – Τα δικαιώματα και το Νομικό καθεστώς των προσφύγων: Βασικά στοιχεία και όροι
 Λήψη Εργαλείου 2 - Τα δικαιώματα και το Νομικό καθεστώς των προσφύγων: Βασικά στοιχεία και όροι - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 2 - Τα δικαιώματα και το Νομικό καθεστώς των προσφύγων: Βασικά στοιχεία και όροι - Έκδοση PDF


Εργαλείο 3 - Δεοντολογικά και διαπολιτισμικά ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ενασχόλησή μας με τους πρόσφυγες
 Λήψη Εργαλείου 3 - Δεοντολογικά και διαπολιτισμικά ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ενασχόλησή μας με τους πρόσφυγες - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 3 - Δεοντολογικά και διαπολιτισμικά ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ενασχόλησή μας με τους πρόσφυγες - Έκδοση PDF version


Εργαλείο 4 - Κατάλληλη απόκριση στις πολιτισμικές διαφορές και επιτυχής επικοινωνία μεταξύ πολιτισμών
 Λήψη Εργαλείου 4 - Responding appropriately to cultural difference and managing intercultural communication - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 4 - Responding appropriately to cultural difference and managing intercultural communication - Έκδοση PDF


Εργαλείο 5 - Αραβικά: μερικές πληροφορίες 
 Λήψη Εργαλείου 5 - Αραβικά: μερικές πληροφορίες - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 5 - Αραβικά: μερικές πληροφορίες - Έκδοση PDF


Εργαλείο 6 - Κουρδικά: μερικές πληροφορίες 
 Λήψη Εργαλείου 6 - Κουρδικά: μερικές πληροφορίες - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 6 - Κουρδικά: μερικές πληροφορίες - Έκδοση PDF


Εργαλείο 7 - Περσικά: μερικές πληροφορίες
 Λήψη Εργαλείου - Περσικά: μερικές πληροφορίες - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 7 - Περσικά: μερικές πληροφορίες - Έκδοση PDF


Εργαλείο 8 - Σομαλικά: μερικές πληροφορίες
 Λήψη Εργαλείου 8 - Σομαλικά: μερικές πληροφορίες - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 8 - Σομαλικά: μερικές πληροφορίες  - Έκδοση PDF


Εργαλείο 9 - Προβληματισμοί αναφορικά με την εκμάθηση της γλώσσας και την παροχή γλωσσικής υποστήριξης
 Λήψη Εργαλείου 9 - Προβληματισμοί αναφορικά με την εκμάθηση της γλώσσας και την παροχή γλωσσικής υποστήριξης - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 9 - Προβληματισμοί αναφορικά με την εκμάθηση της γλώσσας και την παροχή γλωσσικής υποστήριξης - Έκδοση PDF


Εργαλείο 10 - Τι περιλαμβάνει η παροχή γλωσσικής υποστήριξης σε πρόσφυγες;  
 Λήψη Εργαλείου 10 - Τι περιλαμβάνει η παροχή γλωσσικής υποστήριξης σε πρόσφυγες; - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 10 - Τι περιλαμβάνει η παροχή γλωσσικής υποστήριξης σε πρόσφυγες; - Έκδοση PDF


Εργαλείο 11 - Οι πρόσφυγες χρησιμοποιούν και μαθαίνουν τη γλώσσα
 Λήψη Εργαλείου 11 - Οι πρόσφυγες χρησιμοποιούν και μαθαίνουν τη γλώσσα - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 11 - Οι πρόσφυγες χρησιμοποιούν και μαθαίνουν τη γλώσσα - Έκδοση PDF


Εργαλείο 12 - Εισαγωγή των ενήλικων προσφύγων στη διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας 
 Λήψη Εργαλείου 12 - Εισαγωγή των ενήλικων προσφύγων στη διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 12 - Εισαγωγή των ενήλικων προσφύγων στη διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας - Έκδοση PDF


Εργαλείο 13 - Απόκτηση μιας στοιχειώδους ικανότητας χρήσης της ξένης γλώσσας
 Λήψη Εργαλείου 13 - Απόκτηση μιας στοιχειώδους ικανότητας χρήσης της ξένης γλώσσας - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 13 - Απόκτηση μιας στοιχειώδους ικανότητας χρήσης της ξένης γλώσσας - Έκδοση PDF


Εργαλείο 14 - Η πολυμορφία των ομάδων εργασίας
Λήψη Εργαλείου 14 - Η πολυμορφία των ομάδων εργασίας - Έκδοση Word
Λήψη Εργαλείου 14 - Η πολυμορφία των ομάδων εργασίας - Έκδοση PDF


Εργαλείο 15 - Υποστήριξη προσφύγων με χαμηλό αλφαβητισμό  
 Λήψη Εργαλείου 15 - Υποστήριξη προσφύγων με χαμηλό αλφαβητισμό  - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 15 - Υποστήριξη προσφύγων με χαμηλό αλφαβητισμό - Έκδοση PDF


Εργαλείο 16 - Πολυγλωσσικό πορτρέτο: αντικείμενο σκέψης για εθελοντές
 Λήψη Εργαλείου 16 - Πολυγλωσσικό πορτρέτο: αντικείμενο σκέψης για εθελοντές - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 16 - Πολυγλωσσικό πορτρέτο: αντικείμενο σκέψης για εθελοντές -  Έκδοση PDF


Εργαλείο 17 - Προκλήσεις που αντιμετωπίζονται κατά την εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης μιας ξένης γλώσσας
 Λήψη Εργαλείου 17 - Προκλήσεις που αντιμετωπίζονται κατά την εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης μιας ξένης γλώσσας - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 17 - Προκλήσεις που αντιμετωπίζονται κατά την εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης μιας ξένης γλώσσας - Έκδοση PDF


Εργαλείο 18 - Προετοιμασία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την παροχή γλωσσικής υποστήριξης
 Λήψη Εργαλείου 18 - Προετοιμασία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την παροχή γλωσσικής υποστήριξης - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 18 - Προετοιμασία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την παροχή γλωσσικής υποστήριξης -  Έκδοση PDF


Εργαλείο 19 - Σπάμε τον πάγο και καλλιεργούμε κλίμα εμπιστοσύνης στην ομάδα  
 Λήψη Εργαλείου 19 - Σπάμε τον πάγο και καλλιεργούμε κλίμα εμπιστοσύνης στην ομάδα - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 19 - Σπάμε τον πάγο και καλλιεργούμε κλίμα εμπιστοσύνης στην ομάδα - Έκδοση PDF


Εργαλείο 20 - Οργάνωση της εξάσκησης της γραφής σε βασικό επίπεδο 
 Λήψη Εργαλείου 20 - Οργάνωση της εξάσκησης της γραφής σε βασικό επίπεδο - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 20 - Οργάνωση της εξάσκησης της γραφής σε βασικό επίπεδο - Έκδοση PDF


Εργαλείο 21 - Επιλογή και χρήση κειμένων για ακρόαση και ανάγνωση σε βασικό επίπεδο
 Λήψη Εργαλείου 21 - Επιλογή και χρήση κειμένων για ακρόαση και ανάγνωση σε βασικό επίπεδο - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 21 - Επιλογή και χρήση κειμένων για ακρόαση και ανάγνωση σε βασικό επίπεδο - Έκδοση PDF


Εργαλείο 22 - Επιλογή εποπτικού υλικού για γλωσσικές δραστηριότητες. Μερικές οδηγίες
 Λήψη Εργαλείου 22 - Επιλογή εποπτικού υλικού για γλωσσικές δραστηριότητες. Μερικές οδηγίες  - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 22 - Επιλογή εποπτικού υλικού για γλωσσικές δραστηριότητες. Μερικές οδηγίες  - Έκδοση PDF


Εργαλείο 23 - Αυτο-αξιολόγηση του έργου σας 
 Λήψη Εργαλείου 23 - Αυτο-αξιολόγηση του έργου σας  - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 23 - Αυτο-αξιολόγηση του έργου σας  - Έκδοση PDF


Εργαλείο 24 - Εντοπισμός των αμεσότερων αναγκών των προσφύγων 
 Λήψη Εργαλείου 24 - Εντοπισμός των αμεσότερων αναγκών των προσφύγων  - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 24 - Εντοπισμός των αμεσότερων αναγκών των προσφύγων - Έκδοση PDF


Εργαλείο 25 - Μαθαίνουμε τι γνωρίζουν ήδη οι πρόσφυγες στη γλώσσα στόχο και τι επιπλέον χρειάζεται να μάθουν 
 Λήψη Εργαλείου 25 - Μαθαίνουμε τι γνωρίζουν ήδη οι πρόσφυγες στη γλώσσα στόχο και τι επιπλέον χρειάζεται να μάθουν  - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 25 - Μαθαίνουμε τι γνωρίζουν ήδη οι πρόσφυγες στη γλώσσα στόχο και τι επιπλέον χρειάζεται να μάθουν  - Έκδοση PDF


Εργαλείο 26 - Οι πρώτες επαφές με τη γλώσσα της χώρας υποδοχής
 Λήψη Εργαλείου 26 - Οι πρώτες επαφές με τη γλώσσα της χώρας υποδοχής - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 26 - Οι πρώτες επαφές με τη γλώσσα της χώρας υποδοχής - Έκδοση PDF


Εργαλείο 27 - Τα γλωσσικά προφίλ των προσφύγων
 Λήψη Εργαλείου 27 - Τα γλωσσικά προφίλ των προσφύγων - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 27 - Τα γλωσσικά προφίλ των προσφύγων - Έκδοση PDF


Εργαλείο 28 - Μαθαίνουμε περισσότερα για τα γλωσσικά μέσα και τις ικανότητες των προσφύγων
 Λήψη Εργαλείου 28 - Μαθαίνουμε περισσότερα για τα γλωσσικά μέσα και τις ικανότητες των προσφύγων - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 28 - Μαθαίνουμε περισσότερα για τα γλωσσικά μέσα και τις ικανότητες των προσφύγων - Έκδοση PDF


Εργαλείο 29 - Ποια είναι τα σημαντικότερα πράγματα που θα πρέπει να μάθουν; Η άποψη των προσφύγων
 Λήψη Εργαλείου 29 - Ποια είναι τα σημαντικότερα πράγματα που θα πρέπει να μάθουν; Η άποψη των προσφύγων- Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 29 - Ποια είναι τα σημαντικότερα πράγματα που θα πρέπει να μάθουν; Η άποψη των προσφύγων - Έκδοση PDF


Εργαλείο 30 - Παρατηρούμε τις καταστάσεις στις οποίες οι πρόσφυγες καλούνται να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα στόχο
 Λήψη Εργαλείου 30 - Παρατηρούμε τις καταστάσεις στις οποίες οι πρόσφυγες καλούνται να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα στόχο - Έκδοση Word 
 Λήψη Εργαλείου 30 - Παρατηρούμε τις καταστάσεις στις οποίες οι πρόσφυγες καλούνται να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα στόχο  - Έκδοση PDF


Εργαλείο 31 - Επιλογή καταστάσεων που είναι απαραίτητες για τη γλωσσική υποστήριξη – λίστα ενεργειών
 Λήψη Εργαλείου 31 - Επιλογή καταστάσεων που είναι απαραίτητες για τη γλωσσική υποστήριξη – λίστα ενεργειών - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 31 - Επιλογή καταστάσεων που είναι απαραίτητες για τη γλωσσική υποστήριξη – λίστα ενεργειών - Έκδοση PDF


Εργαλείο 32 - Επιλογή χρήσιμων «επικοινωνιακών λειτουργιών» για αρχάριους – λίστα ενεργειών  
 Λήψη Εργαλείου 32 - Επιλογή χρήσιμων «επικοινωνιακών λειτουργιών» για αρχάριους – λίστα ενεργειών - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 32 - Επιλογή χρήσιμων «επικοινωνιακών λειτουργιών» για αρχάριους – λίστα ενεργειών - Έκδοση PDF


Εργαλείο 33 - Χρήσιμες εκφράσεις για την καθημερινή επικοινωνία
 Λήψη Εργαλείου - Χρήσιμες εκφράσεις για την καθημερινή επικοινωνία - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 33 - Χρήσιμες εκφράσεις για την καθημερινή επικοινωνία - Έκδοση PDF


Εργαλείο 34 - Χειρισμός των πρώτων συναντήσεων με τους πρόσφυγες: μερικές οδηγίες
 Λήψη Εργαλείου 34 - Χειρισμός των πρώτων συναντήσεων με τους πρόσφυγες: μερικές οδηγίες - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 34 - Χειρισμός των πρώτων συναντήσεων με τους πρόσφυγες: μερικές οδηγίες - Έκδοση PDF


Εργαλείο 35 - Ιδέες για την εκμάθηση βασικού λεξιλογίου: η καθημερινή ζωή
 Λήψη Εργαλείου 35 - Ιδέες για την εκμάθηση βασικού λεξιλογίου: η καθημερινή ζωή - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 35 - Ιδέες για την εκμάθηση βασικού λεξιλογίου: η καθημερινή ζωή - Έκδοση PDF


Εργαλείο 36 - Βασικό λεξιλόγιο για έκφραση απόψεων και συναισθημάτων
 Λήψη Εργαλείου 36 - Βασικό λεξιλόγιο για έκφραση απόψεων και συναισθημάτων - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 36 - Βασικό λεξιλόγιο για έκφραση απόψεων και συναισθημάτων - Έκδοση PDF


Εργαλείο 37 - Τεχνικές εκμάθησης λεξιλογίου
 Λήψη Εργαλείου 37 - Τεχνικές εκμάθησης λεξιλογίου - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 37 - Τεχνικές εκμάθησης λεξιλογίου  - Έκδοση PDF


Εργαλείο 38 - Πολυγλωσσικό πορτρέτο: αντικείμενο σκέψης για πρόσφυγες
 Λήψη Εργαλείου 38 - Πολυγλωσσικό πορτρέτο: αντικείμενο σκέψης για πρόσφυγες- Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 38 - Πολυγλωσσικό πορτρέτο: αντικείμενο σκέψης για πρόσφυγες - Έκδοση PDF


Εργαλείο 39 - Βοηθάμε τους πρόσφυγες να προβληματιστούν γύρω από τη μάθησή τους
 Λήψη Εργαλείου 39 - Βοηθάμε τους πρόσφυγες να προβληματιστούν γύρω από τη μάθησή τους - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 39 - Βοηθάμε τους πρόσφυγες να προβληματιστούν γύρω από τη μάθησή τους - Έκδοση PDF


Εργαλείο 40 - Το ξεκίνημα της κοινωνικής συναναστροφής
 Λήψη Εργαλείου 40 - Το ξεκίνημα της κοινωνικής συναναστροφής - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 40 - Το ξεκίνημα της κοινωνικής συναναστροφής - Έκδοση PDF


Εργαλείο 41 - Η χρήση κινητού τηλεφώνου
 Λήψη Εργαλείου 41 - Η χρήση κινητού τηλεφώνου - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 41 - Η χρήση κινητού τηλεφώνου - Έκδοση PDF


Εργαλείο 42 - Η χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών, όπως οι Xάρτες Google
 Λήψη Εργαλείου 42 - Η χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών, όπως οι Xάρτες Google - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 42 - Η χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών, όπως οι Xάρτες Google - Έκδοση PDF


Εργαλείο 43 - Ενημέρωση για τις κοινωνικές υπηρεσίες
 Λήψη Εργαλείου 43 - Ενημέρωση για τις κοινωνικές υπηρεσίες - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 43 - Ενημέρωση για τις κοινωνικές υπηρεσίες - Έκδοση PDF


Εργαλείο 44 - Η χρήση των υπηρεσιών υγείας
 Λήψη Εργαλείου 44 - Η χρήση των υπηρεσιών υγείας - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 44 - Η χρήση των υπηρεσιών υγείας - Έκδοση PDF


Εργαλείο 45 - Αγορές: αγορά ρούχων
 Λήψη Εργαλείου 45 - Αγορές: αγορά ρούχων - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 45 - Αγορές: αγορά ρούχων - Έκδοση PDF


Εργαλείο 46 - Ψώνια και αγορά χρόνου ομιλίας για κινητό τηλέφωνο
 Λήψη Εργαλείου 46 - Ψώνια και αγορά χρόνου ομιλίας για κινητό τηλέφωνο - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 46 - Ψώνια και αγορά χρόνου ομιλίας για κινητό τηλέφωνο - Έκδοση PDF


Εργαλείο 47 - Φαγητό - πρόσκληση σε γεύμα
 Λήψη Εργαλείου 47 - Φαγητό - πρόσκληση σε γεύμα - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 47 - Φαγητό - πρόσκληση σε γεύμα - Έκδοση PDF


Εργαλείο 48 - Μαθαίνουμε να κυκλοφορούμε στην πόλη: η τοπική βιβλιοθήκη
 Λήψη Εργαλείου 48 - Μαθαίνουμε να κυκλοφορούμε στην πόλη: η τοπική βιβλιοθήκη - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 48 - Μαθαίνουμε να κυκλοφορούμε στην πόλη: η τοπική βιβλιοθήκη - Έκδοση PDF


Εργαλείο 49 - Αναζήτηση ευκαιριών κατάρτισης
 Λήψη Εργαλείου 49 - Αναζήτηση ευκαιριών κατάρτισης - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 49 - Αναζήτηση ευκαιριών κατάρτισης - Έκδοση PDF


Εργαλείο 50 - Αναζήτηση εργασίας
 Λήψη Εργαλείου 50 - Αναζήτηση εργασίας - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 50 - Αναζήτηση εργασίας - Έκδοση PDF


Εργαλείο 51 - Ανεύρεση χώρου στέγασης
 Λήψη Εργαλείου 51 - Ανεύρεση χώρου στέγασης - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 51 - Ανεύρεση χώρου στέγασης - Έκδοση PDF


Εργαλείο 52 - Η χρήση ταχυδρομικών και τραπεζικών υπηρεσιών
 Λήψη Εργαλείου 52 - Η χρήση ταχυδρομικών και τραπεζικών υπηρεσιών - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου - Η χρήση ταχυδρομικών και τραπεζικών υπηρεσιών - Έκδοση PDF


Εργαλείο 53 - Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 Λήψη Εργαλείου 53 - Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 53 - Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Έκδοση PDF


Εργαλείο 54 - Κοινωνικές συναναστροφές με την τοπική κοινότητα
 Λήψη Εργαλείου 54 - Κοινωνικές συναναστροφές με την τοπική κοινότητα - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 54 - Κοινωνικές συναναστροφές με την τοπική κοινότητα - Έκδοση PDF


Εργαλείο 55 - Χαρτογράφηση των ταξιδιών των προσφύγων και της τοπικής περιοχής 
 Λήψη Εργαλείου 55 - Χαρτογράφηση των ταξιδιών των προσφύγων και της τοπικής περιοχής  - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 55 - Χαρτογράφηση των ταξιδιών των προσφύγων και της τοπικής περιοχής  - Έκδοση PDF


Εργαλείο 56 - Σχεδιασμός δραστηριοτήτων γλωσσικής υποστήριξης στην κοινότητα
 Λήψη Εργαλείου 56 - Σχεδιασμός δραστηριοτήτων γλωσσικής υποστήριξης στην κοινότητα - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 56 - Σχεδιασμός δραστηριοτήτων γλωσσικής υποστήριξης στην κοινότητα - Έκδοση PDF


Εργαλείο 57 - Εξάσκηση της γλώσσας σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας
 Λήψη Εργαλείου 57 - Εξάσκηση της γλώσσας σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 57 - Εξάσκηση της γλώσσας σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας - Έκδοση PDF