Τα τρία εργαλεία αυτής της ενότητας σας βοηθούν να προσδιορίσετε το είδος της γλώσσας που ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες των προσφύγων της ομάδας σας: τις καταστάσεις που θα πρέπει να μάθουν να χειρίζονται, τις επικοινωνιακές λειτουργίες, ή σκοπούς, που χρειάζεται να μπορούν να εκπληρώνουν, και ορισμένες χρήσιμες εκφράσεις για την καθημερινή επικοινωνία τους.


Εργαλείο 31 - Επιλογή καταστάσεων που είναι απαραίτητες για τη γλωσσική υποστήριξη – λίστα ενεργειών
 Λήψη Εργαλείου 31 - Επιλογή καταστάσεων που είναι απαραίτητες για τη γλωσσική υποστήριξη – λίστα ενεργειών - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 31 - Επιλογή καταστάσεων που είναι απαραίτητες για τη γλωσσική υποστήριξη – λίστα ενεργειών - Έκδοση PDF


Εργαλείο 32 - Επιλογή χρήσιμων «επικοινωνιακών λειτουργιών» για αρχάριους – λίστα ενεργειών  
 Λήψη Εργαλείου 32 - Επιλογή χρήσιμων «επικοινωνιακών λειτουργιών» για αρχάριους – λίστα ενεργειών - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 32 - Επιλογή χρήσιμων «επικοινωνιακών λειτουργιών» για αρχάριους – λίστα ενεργειών - Έκδοση PDF


Εργαλείο 33 - Χρήσιμες εκφράσεις για την καθημερινή επικοινωνία
 Λήψη Εργαλείου - Χρήσιμες εκφράσεις για την καθημερινή επικοινωνία - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 33 - Χρήσιμες εκφράσεις για την καθημερινή επικοινωνία - Έκδοση PDF