Σε αυτή την ενότητα της Εργαλειοθήκης περιλαμβάνονται σενάρια που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για το σχεδιασμό των συναντήσεων γλωσσικής υποστήριξης. Παρακαλείσθε να μελετήσετε τις παρούσες σημειώσεις πριν να χρησιμοποιήσετε τα σενάρια.

Σκοπός των σεναρίων είναι να σας βοηθήσουν στο σχεδιασμό μη τυπικών γλωσσικών δραστηριοτήτων με τους πρόσφυγες. Ένα «σενάριο» είναι ένα σύνολο επικοινωνιακών καταστάσεων που σχετίζονται με πραγματικές επικοινωνιακές συνθήκες στις οποίες οι πρόσφυγες είναι πιθανό να βρεθούν. Τα σενάρια περιλαμβάνουν κυρίως προφορική επικοινωνία, αλλά υπάρχουν και δραστηριότητες ανάγνωσης, γραφής και ακουστικής κατανόησης.
 

Τα σενάρια εστιάζουν σε αρκετές από τις καταστάσεις που παρουσιάζονται στο  Εργαλείο 31 – Επιλογή καταστάσεων που είναι απαραίτητες για τη γλωσσική υποστήριξη - λίστα ενεργειών, και στις επικοινωνιακές λειτουργίες (σκοπούς ή προθέσεις), που επισημαίνονται στο Εργαλείο 32 – Επιλογή χρήσιμων «επικοινωνιακών λειτουργιών» για αρχάριους – λίστα ενεργειών

Το κάθε σενάριο:

 • Είναι ένα έτοιμο προς χρήση πλαίσιο για γλωσσικές δραστηριότητες. Τα είδη των γλωσσικών δραστηριοτήτων που οργανώνετε θα εξαρτώνται από την ετερογενή ομάδα των προσφύγων με τους οποίους ασχολείστε – βλ. Εργαλείο 14 – Η πολυμορφία των ομάδων εργασίας – και τις συνθήκες.
 • Είναι ένα ανοικτό και ευέλικτο εργαλείο που μπορείτε να χρησιμοποιείτε βήμα βήμα ή επιλέγοντας μεμονωμένες δραστηριότητες. Στην πραγματικότητα, κάθε γλωσσική δραστηριότητα ενός σεναρίου είναι ανεξάρτητη: είναι δυνατή η συλλογή (και επανασύνθεση) γλωσσικών  δραστηριοτήτων στο ίδιο πλαίσιο, καθώς και ο συνδυασμός διαφορετικών σεναρίων.
 • Μπορεί να χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ειδικά προσαρμοσμένων γλωσσικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των προσφύγων: υπάρχουν γλωσσικές δραστηριότητες που σχετίζονται με διαφορετικές βασικές δεξιότητες και διαφορετικά προφίλ αλφαβητισμού – βλ. Εργαλείο 15 – Υποστήριξη προσφύγων με χαμηλό αλφαβητισμό.
 • Μπορεί να προσαρμόζεται στο συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο της ενασχόλησής της.

Όλα τα σενάρια έχουν την ακόλουθη δομή:

 • Σκοποί
  Εδώ καθορίζονται οι στόχοι της γλωσσικής εκμάθησης
 • Επικοινωνιακές καταστάσεις
  Παρατίθενται οι καταστάσεις και τα είδη της συναφούς επικοινωνίας
 • Υλικό
  Παραδείγματα απαιτούμενου υλικού για τις γλωσσικές δραστηριότητες (βλ. επίσης Εργαλείο 18 – Προετοιμασία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την παροχή γλωσσικής υποστήριξης). Θα πρέπει να βρείτε εικόνες και υλικά παρόμοια με αυτά που προτείνονται, και, κατά προτίμηση, να έχουν σχέση με το συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο της επιλογής σας αλλά και τις κατάλληλες διαστάσεις ώστε να είναι ευδιάκριτα από όλα τα μέλη της ομάδας
 • Γλωσσικές δραστηριότητες
  Σε αυτή την υποενότητα δίνονται παραδείγματα διαφόρων γλωσσικών δραστηριοτήτων. Μπορούν να χρησιμοποιούνται:
  • αυτοτελώς, σε μία ή περισσότερες συναντήσεις και με οποιαδήποτε σειρά, ή
  • σε αλληλουχία, ακολουθώντας την προτεινόμενη σειρά.

Οι γλωσσικές δραστηριότητες που αναφέρονται ποικίλλουν, αλλά να θυμάστε ότι είναι απλώς ενδεικτικές και μπορούν να προσαρμόζονται στις ανάγκες μιας συγκεκριμένης ομάδας.
 

Ακολουθούν μερικές σημειώσεις που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε τις γλωσσικές δραστηριότητες:

 • Διάλογοι και παιχνίδια ρόλων: μπορούν να τροποποιούνται, καθώς και να δημιουργούνται  άλλοι, παρόμοιοι διάλογοι που θα αφορούν περισσότερο τους πρόσφυγες της ομάδας σας και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον γι’ αυτούς.
 • Δραστηριότητες ακουστικής κατανόησης: σε κάποιες περιπτώσεις, προτείνεται η εύρεση ή δημιουργία σύντομων, απλών ηχογραφήσεων  που θα μπορούν οι πρόσφυγες να ακούν όσες φορές χρειαστεί και θα προσπαθούν να τις κατανοήσουν με τη βοήθειά σας.  Η δεξιότητα αυτή είναι πολύ σημαντική για τους πρόσφυγες που βρίσκονται για πρώτη φορά σε μια ξένη χώρα. Αν έχετε τη δυνατότητα μπορείτε, για παράδειγμα, να ηχογραφείτε ανακοινώσεις που ακούγονται σε σταθμούς ή σούπερ μάρκετ κ.λπ. χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή από το κινητό σας ή ένα σύντομο ενδεικτικό διάλογο με τη βοήθεια κάποιου συναδέλφου σας. Για την εξασφάλιση καλύτερης ακουστικής, προτείνεται να χρησιμοποιείτε ηχεία. Εάν δεν έχετε τη δυνατότητα ηχογράφησης ή ακουστικής αναπαραγωγής, διαβάστε το κείμενο ή το διάλογο δυνατά και καθαρά. Βλ. Εργαλείο 21 – Επιλογή και χρήση κειμένων για ακρόαση και ανάγνωση σε  βασικό επίπεδο
 • Γραφή: τα παραδείγματα που δίνονται μπορούν να τροποποιούνται και να προσαρμόζονται στις ανάγκες των προσφύγων με διαφορετικά επίπεδα αλφαβητισμού στη γλώσσα στόχο.
   

Περιλαμβάνονται τα εξής 15 σενάρια:

Εργαλείο 40 - Το ξεκίνημα της κοινωνικής συναναστροφής
 Λήψη Εργαλείου 40 - Το ξεκίνημα της κοινωνικής συναναστροφής - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 40 - Το ξεκίνημα της κοινωνικής συναναστροφής - Έκδοση PDF

Εργαλείο 41 - Η χρήση κινητού τηλεφώνου
 Λήψη Εργαλείου 41 - Η χρήση κινητού τηλεφώνου - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 41 - Η χρήση κινητού τηλεφώνου - Έκδοση PDF

Εργαλείο 42 - Η χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών, όπως οι Xάρτες Google
 Λήψη Εργαλείου 42 - Η χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών, όπως οι Xάρτες Google - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 42 - Η χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών, όπως οι Xάρτες Google - Έκδοση PDF

Εργαλείο 43 - Ενημέρωση για τις κοινωνικές υπηρεσίες
 Λήψη Εργαλείου 43 - Ενημέρωση για τις κοινωνικές υπηρεσίες - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 43 - Ενημέρωση για τις κοινωνικές υπηρεσίες - Έκδοση PDF

Εργαλείο 44 - Η χρήση των υπηρεσιών υγείας
 Λήψη Εργαλείου 44 - Η χρήση των υπηρεσιών υγείας - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 44 - Η χρήση των υπηρεσιών υγείας - Έκδοση PDF

Εργαλείο 45 - Αγορές: αγορά ρούχων
 Λήψη Εργαλείου 45 - Αγορές: αγορά ρούχων - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 45 - Αγορές: αγορά ρούχων - Έκδοση PDF

Εργαλείο 46 - Ψώνια και αγορά χρόνου ομιλίας για κινητό τηλέφωνο
 Λήψη Εργαλείου 46 - Ψώνια και αγορά χρόνου ομιλίας για κινητό τηλέφωνο - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 46 - Ψώνια και αγορά χρόνου ομιλίας για κινητό τηλέφωνο - Έκδοση PDF

Εργαλείο 47 - Φαγητό - πρόσκληση σε γεύμα
 Λήψη Εργαλείου 47 - Φαγητό - πρόσκληση σε γεύμα - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 47 - Φαγητό - πρόσκληση σε γεύμα - Έκδοση PDF

Εργαλείο 48 - Μαθαίνουμε να κυκλοφορούμε στην πόλη: η τοπική βιβλιοθήκη
 Λήψη Εργαλείου 48 - Μαθαίνουμε να κυκλοφορούμε στην πόλη: η τοπική βιβλιοθήκη - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 48 - Μαθαίνουμε να κυκλοφορούμε στην πόλη: η τοπική βιβλιοθήκη - Έκδοση PDF

Εργαλείο 49 - Αναζήτηση ευκαιριών κατάρτισης
 Λήψη Εργαλείου 49 - Αναζήτηση ευκαιριών κατάρτισης - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 49 - Αναζήτηση ευκαιριών κατάρτισης - Έκδοση PDF

Εργαλείο 50 - Αναζήτηση εργασίας
 Λήψη Εργαλείου 50 - Αναζήτηση εργασίας - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 50 - Αναζήτηση εργασίας - Έκδοση PDF

Εργαλείο 51 - Ανεύρεση χώρου στέγασης
 Λήψη Εργαλείου 51 - Ανεύρεση χώρου στέγασης - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 51 - Ανεύρεση χώρου στέγασης - Έκδοση PDF

Εργαλείο 52 - Η χρήση ταχυδρομικών και τραπεζικών υπηρεσιών
 Λήψη Εργαλείου 52 - Η χρήση ταχυδρομικών και τραπεζικών υπηρεσιών - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου - Η χρήση ταχυδρομικών και τραπεζικών υπηρεσιών - Έκδοση PDF

Εργαλείο 53 - Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 Λήψη Εργαλείου 53 - Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 53 - Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Έκδοση PDF

Εργαλείο 54 - Κοινωνικές συναναστροφές με την τοπική κοινότητα
 Λήψη Εργαλείου 54 - Κοινωνικές συναναστροφές με την τοπική κοινότητα - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 54 - Κοινωνικές συναναστροφές με την τοπική κοινότητα - Έκδοση PDF

 

Μπορείτε να ακολουθήσετε αυτή τη σειρά, ξεκινώντας με δραστηριότητες που θα εστιάζουν σε συστάσεις γνωριμίας και πρώτες συναντήσεις, και να συνεχίσετε με επόμενα σενάρια τα οποία θα αφορούν, για παράδειγμα, αναζήτηση εργασίας ή χώρου στέγασης, αφού τα σενάρια αυτού του είδους μπορεί να είναι καταλληλότερα για περιπτώσεις μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης παραμονής προσφύγων

Ή

Μπορείτε να επιλέξετε όποια σειρά θέλετε, με βάση τις δικές τους προτεραιότητες και προσδοκίες των προσφύγων(βλ. Εργαλείο 27 – Τα γλωσσικά προφίλ των προσφύγων).

Τα σενάρια δεν καλύπτουν το σύνολο των επικοινωνιακών καταστάσεων στις οποίες μπορεί να βρεθούν οι πρόσφυγες: είναι απλώς ενδεικτικά παραδείγματα.    Προτείνεται να τα χρησιμοποιήσετε ως «μοντέλα» για τη δημιουργία άλλων σεναρίων.

Σημαντική σημείωση για πνευματικά δικαιώματα και εικόνες
Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει αποκτήσει τα πνευματικά δικαιώματα για τις εικόνες που παρέχονται αποκλειστικά για τις δραστηριότητες αυτού του εργαλείου. Η αναπαραγωγή τους σε εκθέσεις, δημοσιεύσεις, φυλλάδια ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή γραπτού κειμένου, εκτός των σκοπών που εξυπηρετεί αυτή η εργαλειοθήκη, δεν επιτρέπεται.