Το Συμβούλιο της Ευρώπης υποστήριζε ανέκαθεν ότι ο προβληματισμός γύρω από τη μάθηση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητά της. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει δύο εργαλεία τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βοηθήσετε τους πρόσφυγες να αναλογιστούν τις γλώσσες που ήδη γνωρίζουν και να προβληματιστούν σχετικά με την εκμάθηση της ξένης γλώσσας.


Εργαλείο 38 - Πολυγλωσσικό πορτρέτο: αντικείμενο σκέψης για πρόσφυγες
 Λήψη Εργαλείου 38 - Πολυγλωσσικό πορτρέτο: αντικείμενο σκέψης για πρόσφυγες- Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 38 - Πολυγλωσσικό πορτρέτο: αντικείμενο σκέψης για πρόσφυγες - Έκδοση PDFΕργαλείο 39 - Βοηθάμε τους πρόσφυγες να προβληματιστούν γύρω από τη μάθησή τους
 Λήψη Εργαλείου 39 - Βοηθάμε τους πρόσφυγες να προβληματιστούν γύρω από τη μάθησή τους - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 39 - Βοηθάμε τους πρόσφυγες να προβληματιστούν γύρω από τη μάθησή τους - Έκδοση PDF