Αυτή η ενότητα της εργαλειοθήκης παρέχει πληροφορίες για την προέλευση της πλειοψηφίας των προσφύγων, τις διαδρομές που ακολουθούν καθώς και για τα δικαιώματα και το νομικό καθεστώς τους
 


Εργαλείο 1 - Το γεωπολιτικό πλαίσιο της μετανάστευσης
 Λήψη Εργαλείου 1 - Το γεωπολιτικό πλαίσιο της μετανάστευσης  - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 1 - Το γεωπολιτικό πλαίσιο της μετανάστευσης  - Έκδοση PDF


Εργαλείο 2 – Τα δικαιώματα και το Νομικό καθεστώς των προσφύγων: Βασικά στοιχεία και όροι
 Λήψη Εργαλείου 2 - Τα δικαιώματα και το Νομικό καθεστώς των προσφύγων: Βασικά στοιχεία και όροι - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 2 - Τα δικαιώματα και το Νομικό καθεστώς των προσφύγων: Βασικά στοιχεία και όροι - Έκδοση PDF