Οι πρόσφυγες πρέπει να είναι σε θέση να μιλούν για τις προηγούμενες μετακινήσεις τους, καθώς και για αυτές που ελπίζουν να πραγματοποιήσουν στο μέλλον. Επίσης, εάν έχουν δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στον τόπο παραμονής τους, χρειάζεται να μπορούν να βρίσκουν το δρόμο τους. Επιπλέον, οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην τοπική κοινότητα μπορούν να δώσουν ισχυρό κίνητρο για εκμάθηση της γλώσσας.

 

Εργαλείο 55 - Χαρτογράφηση των ταξιδιών των προσφύγων και της τοπικής περιοχής 
 Λήψη Εργαλείου 55 - Χαρτογράφηση των ταξιδιών των προσφύγων και της τοπικής περιοχής  - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 55 - Χαρτογράφηση των ταξιδιών των προσφύγων και της τοπικής περιοχής  - Έκδοση PDF


Εργαλείο 56 - Σχεδιασμός δραστηριοτήτων γλωσσικής υποστήριξης στην κοινότητα
 Λήψη Εργαλείου 56 - Σχεδιασμός δραστηριοτήτων γλωσσικής υποστήριξης στην κοινότητα - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 56 - Σχεδιασμός δραστηριοτήτων γλωσσικής υποστήριξης στην κοινότητα - Έκδοση PDF


Εργαλείο 57 - Εξάσκηση της γλώσσας σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας
 Λήψη Εργαλείου 57 - Εξάσκηση της γλώσσας σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 57 - Εξάσκηση της γλώσσας σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας - Έκδοση PDF