Εισαγωγή της εργαλειοθήκης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη γλωσσική υποστήριξη των ενήλικων προσφύγων

Στρασβούργο, 22-23 Νοεμβρίου 2017

   Πρόγραμμα της εναρκτήριας διάσκεψης με παρουσιάσεις (διαθέσιμο στα αγγλικά και τα γαλλικά)
  Σημ. Οι παρουσιάσεις των ομιλητών παρέχονται στην πρωτότυπη γλώσσα.

 

ΣΥΝΟΨΗ

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ανέπτυξε μια διαδικτυακή εργαλειοθήκη η οποία απευθύνεται στους οργανισμούς που προτείνουν γλωσσική υποστήριξη στους ενήλικες πρόσφυγες, με σκοπό να τους συνδράμει σε πρακτικό επίπεδο. Πράγματι, είναι απαραίτητο για τους πρόσφυγες να μάθουν να επικοινωνούν το συντομότερο δυνατόν στην κοινωνία της χώρας υποδοχής. Με την εργαλειοθήκη καλύπτεται αυτή η επιτακτική ανάγκη, καθώς καθίστανται δυνατές οι πρώτες σχέσεις επικοινωνίας που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και, στη συνέχεια, η εισαγωγή στη γλώσσα της χώρας υποδοχής.

Μια σειρά 57 εργαλείων κι ένα σύνολο πόρων αποτελούν τη διαδικτυακή «εργαλειοθήκη» (www.coe.int/lang-refugees) η οποία διατίθεται σε οκτώ γλώσσες: γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά, ιταλικά, ισπανικά, ολλανδικά και τουρκικά.

► Περισσότερες πληροφορίες (πλαίσιο).
 

Η εισαγωγή της εργαλειοθήκης: ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων

Περισσότεροι από εκατό συμμετέχοντες από 23 χώρες – εκ των οποίων οι πλέον ενδιαφερόμενες από την υποδοχή προσφύγων – απάντησαν στην πρόσκληση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εισαγωγή της εργαλειοθήκης που διοργάνωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο. Έτσι εκπροσωπήθηκαν σχεδόν 70 φορείς: ενώσεις, οργανώσεις – τόσο περιφερειακές όσο και εθνικές – αλλά και μεγάλα διεθνή δίκτυα και εκπρόσωποι υπουργείων και εθνικών ιδρυμάτων. Οι εν λόγω συμμετέχοντες χαιρέτισαν με ιδιαίτερη ικανοποίηση το δωρεάν, ευέλικτο και εύχρηστο αυτό μέσο και διατύπωσαν χρήσιμες προτάσεις για τη βελτίωσή του.


Μια ομάδα διακεκριμένων ομιλητών

Στη διάσκεψη (το πρόγραμμα της οποίας διατίθεται στα γαλλικά και τα αγγλικά [LINK]) συμμετείχαν το Συμβούλιο της Ευρώπης και τέσσερις μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί, καθώς και ένας Βόσνιος συγγραφέας, πολιτικός πρόσφυγας στη Γαλλία, ο οποίος, σε μια συγκινητική μαρτυρία, αφηγήθηκε την πορεία της ένταξής του και υπενθύμισε ότι «η ένταξη πρέπει να αποτελεί το σημείο συνάντησης των προσφύγων και του υπόλοιπου πληθυσμού». Σκοπός της εργαλειοθήκης είναι πράγματι να δημιουργήσει μια γέφυρα μεταξύ των προσφύγων και της κοινωνίας της χώρας υποδοχής.

Ο Matthew Johnson, επικεφαλής της Διεύθυνσης Δημοκρατικής Ιδιότητας του Πολίτη και Συμμετοχής, εξήγησε ότι η εργαλειοθήκη αποτελεί παράδειγμα το οποίο παρουσιάζει πώς μπορούν να προσδιοριστούν οι ανάγκες, να σχεδιαστεί η κατάλληλη απάντηση και στη συνέχεια να υποβληθεί το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας στα κράτη μέλη και σε άλλους σημαντικούς φορείς προκειμένου να το εφαρμόσουν. Ο Villano Qiriazi, προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών, διευκρίνισε ότι η υλοποίηση της εργαλειοθήκης εντάσσεται σε μια μακρά παράδοση γλωσσικών πολιτικών και βασίζεται σε πόρους και αποτελέσματα εργασιών έξι δεκαετιών. Τέλος, όσον αφορά τον Etienne Gilliard, πρόεδρο της Διευθύνουσας Επιτροπής Εκπαιδευτικών Πολιτικών και Πρακτικών (η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των 47 κρατών μελών), υπογράμμισε «το πνεύμα αλληλεγγύης και καλής θέλησης» της ιδέας της εργαλειοθήκης.

Ο Tomáš Boček, ειδικός εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα μετανάστευσης και προσφύγων, θεωρεί ότι «η γλώσσα είναι ένα κλειδί που ανοίγει πολλές πόρτες» και επισημαίνει ότι η εργαλειοθήκη αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα μιας απλής και πρακτικής λύσης η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα σε ορισμένα κράτη μέλη, καθώς έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει σε πρακτικό επίπεδο τις ευκαιρίες μάθησης της ή των γλωσσών της χώρας υποδοχής». Επιπλέον, υπογράμμισε ότι «χάρη στη σαφή της δομή και τα πολυάριθμα παραδείγματα που προτείνει, η εργαλειοθήκη προσφέρει στους εθελοντές πόρους που τους επιτρέπουν να κατανοήσουν τις ανάγκες των προσφύγων, να σχεδιάσουν την υποστήριξή τους και να προτείνουν αποτελεσματική βοήθεια όσον αφορά την εκμάθηση της γλώσσας».

Ο Πρέσβης κ. Erdoğan Işcan (Πρόεδρος της GR-C / Επιτροπή Υπουργών) υπενθύμισε ότι «το Συμβούλιο της Ευρώπης δραστηριοποιείται ήδη σε αυτόν τον τομέα, μέσω του ευρύτερου προγράμματος για τη Γλωσσική Ένταξη των Ενηλίκων Μεταναστών (ΓΕΕΜ). Το πρόγραμμα αυτό παρέχει υποστήριξη στους φορείς χάραξης πολιτικής και στους επαγγελματίες που εργάζονται για να διευκολύνουν την ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία των πολιτών. Με τη νέα εργαλειοθήκη που παρουσιάζουμε σήμερα, το Συμβούλιο της Ευρώπης αναλαμβάνει μια περαιτέρω πρωτοβουλία για τη διευκόλυνση της κοινωνικής συνοχής και την ενίσχυση της αξιοπρέπειας των προσφύγων. Τους παρέχει έναν τρόπο αυτονόμησής τους,  με τη χρήση μέσων που θα τους βοηθήσουν να μάθουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής.»


Οι τέσσερις διεθνείς οργανισμοί που δέχθηκαν να συμβάλουν σε αυτή την εκδήλωση χαιρέτισαν τη δημιουργία της εργαλειοθήκης του Συμβουλίου της Ευρώπης και επεσήμαναν ότι αποτελεί καινοτομία

Η Céline Peroni (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) θεωρεί ότι η εργαλειοθήκη προσφέρει «πραγματικές πρακτικές απαντήσεις» στις προκλήσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει σε ορισμένα από τα έργα που υλοποιεί. Για τη Myriam Mwizerwa (Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης), «η ικανότητα επικοινωνίας προκαλεί ένα αίσθημα ευθύνης και παρέχει τη δυνατότητα να ανταπεξερχόμαστε στις ανάγκες της καθημερινής ζωής» (ο οποίος είναι και ο στόχος της εργαλειοθήκης). Ο Gert Westerveen δήλωσε ότι η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες χαιρετίζει «ιδιαίτερα θερμά την εν λόγω εργαλειοθήκη που επινοήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος γλωσσικών πολιτικών του Συμβουλίου της Ευρώπης». Τέλος η Cécile Thoreau, επικροτώντας αυτή την πρωτοβουλία, υπενθύμισε τη συμπληρωματικότητα μεταξύ του έργου που διεξάγει η ίδια στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και του έργου του Συμβουλίου της Ευρώπης.


Η εισαγωγή της εργαλειοθήκης: η επόμενη ημέρα

Τόσο οι εκπρόσωποι των διεθνών οργανισμών όσο και μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων δήλωσαν ότι θα συμβάλουν ενεργά στη διάδοση της εργαλειοθήκης, η οποία υπενθυμίζεται ότι είναι στην πραγματικότητα ένας δικτυακός τόπος (www.coe.int/lang-refugees) που διατίθεται σε επτά γλώσσες και αποτελείται από 57 εργαλεία και σειρά άλλων χρήσιμων πόρων για τους εθελοντές και για τις δομές που προτείνουν γλωσσική υποστήριξη.

 

 Κατάλογος οργανισμών που συμμετείχαν στην εναρκτήρια διάσκεψη (pdf)

 Επιλογή φωτογραφιών