Αντικείμενο αυτού του εργαλείου δεν είναι η γλωσσική διδασκαλία αλλά η παροχή γλωσσικής υποστήριξης, δηλ. δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην προώθηση της γλωσσικής εκμάθησης με τη συμμετοχή των προσφύγων στη χρήση της γλώσσας.
Τα εργαλεία που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα παρέχουν πληροφορίες και οδηγίες από πέντε διαφορετικές σκοπιές.


Εργαλείο 9 - Προβληματισμοί αναφορικά με την εκμάθηση της γλώσσας και την παροχή γλωσσικής υποστήριξης
 Λήψη Εργαλείου 9 - Προβληματισμοί αναφορικά με την εκμάθηση της γλώσσας και την παροχή γλωσσικής υποστήριξης - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 9 - Προβληματισμοί αναφορικά με την εκμάθηση της γλώσσας και την παροχή γλωσσικής υποστήριξης - Έκδοση PDF


Εργαλείο 10 - Τι περιλαμβάνει η παροχή γλωσσικής υποστήριξης σε πρόσφυγες;  
 Λήψη Εργαλείου 10 - Τι περιλαμβάνει η παροχή γλωσσικής υποστήριξης σε πρόσφυγες; - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 10 - Τι περιλαμβάνει η παροχή γλωσσικής υποστήριξης σε πρόσφυγες; - Έκδοση PDF


Εργαλείο 11 - Οι πρόσφυγες χρησιμοποιούν και μαθαίνουν τη γλώσσα
 Λήψη Εργαλείου 11 - Οι πρόσφυγες χρησιμοποιούν και μαθαίνουν τη γλώσσα - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 11 - Οι πρόσφυγες χρησιμοποιούν και μαθαίνουν τη γλώσσα - Έκδοση PDF


Εργαλείο 12 - Εισαγωγή των ενήλικων προσφύγων στη διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας 
 Λήψη Εργαλείου 12 - Εισαγωγή των ενήλικων προσφύγων στη διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 12 - Εισαγωγή των ενήλικων προσφύγων στη διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας - Έκδοση PDF


Εργαλείο 13 - Απόκτηση μιας στοιχειώδους ικανότητας χρήσης της ξένης γλώσσας
 Λήψη Εργαλείου 13 - Απόκτηση μιας στοιχειώδους ικανότητας χρήσης της ξένης γλώσσας - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 13 - Απόκτηση μιας στοιχειώδους ικανότητας χρήσης της ξένης γλώσσας - Έκδοση PDF