Η επικοινωνία με άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο παρουσιάζει πολλές προκλήσεις και η ενασχόληση με πρόσφυγες θέτει ορισμένους δεοντολογικούς προβληματισμούς.


Τα πρώτα δύο εργαλεία αυτής της ενότητας αντιμετωπίζουν αυτά ακριβώς τα ζητήματα και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για την ενημέρωσή σας πριν ξεκινήσετε την παροχή γλωσσικής υποστήριξης,  καθώς και να τα συμβουλεύεστε περιστασιακά. Τα επόμενα τέσσερα εργαλεία παρέχουν πληροφορίες για τις τέσσερις συνηθέστερες γλώσσες που μιλούν οι περισσότεροι προσφυγικοί πληθυσμοί.

 

Εργαλείο 3 - Δεοντολογικά και διαπολιτισμικά ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ενασχόλησή μας με τους πρόσφυγες
 Λήψη Εργαλείου 3 - Δεοντολογικά και διαπολιτισμικά ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ενασχόλησή μας με τους πρόσφυγες - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 3 - Δεοντολογικά και διαπολιτισμικά ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ενασχόλησή μας με τους πρόσφυγες - Έκδοση PDF version


Εργαλείο 4 - Κατάλληλη απόκριση στις πολιτισμικές διαφορές και επιτυχής επικοινωνία μεταξύ πολιτισμών
 Λήψη Εργαλείου 4 - Responding appropriately to cultural difference and managing intercultural communication - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 4 - Responding appropriately to cultural difference and managing intercultural communication - Έκδοση PDF


Εργαλείο 5 - Αραβικά: μερικές πληροφορίες 
 Λήψη Εργαλείου 5 - Αραβικά: μερικές πληροφορίες - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 5 - Αραβικά: μερικές πληροφορίες - Έκδοση PDF


Εργαλείο 6 - Κουρδικά: μερικές πληροφορίες 
 Λήψη Εργαλείου 6 - Κουρδικά: μερικές πληροφορίες - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 6 - Κουρδικά: μερικές πληροφορίες - Έκδοση PDF


Εργαλείο 7 - Περσικά: μερικές πληροφορίες
 Λήψη Εργαλείου - Περσικά: μερικές πληροφορίες - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 7 - Περσικά: μερικές πληροφορίες - Έκδοση PDF


Εργαλείο 8 - Σομαλικά: μερικές πληροφορίες
 Λήψη Εργαλείου 8 - Σομαλικά: μερικές πληροφορίες - Έκδοση Word
 Λήψη Εργαλείου 8 - Σομαλικά: μερικές πληροφορίες  - Έκδοση PDF