Asset Publisher Asset Publisher

Održana onlajn proslava „Dana inkluzije“ sa pilot školama iz Crne Gore

21.oktobar 2021. Crna Gora

Ovogodišnja proslava „Dana inkluzije“ održana je 11. i 13. oktobra 2021. godine sa oko 80 učenika i učenica iz 40 pilot škola, koji su razgovarali o inkluzivnoj školi i školskim demokratskim praksama u četiri odvojene sesije. Svaka sesija je bila tematska i ticala se različitih vidova...

Read More

Poziv za dostavljanje ponuda: Usluge dizajna i produkcije onlajn kurseva o akademskom integritetu za potrebe privatnih univerziteta u okviru projekta „Kvalitetno obrazovanje za sve“ u Crnoj Gori

6.septembar 2021. Crna Gora

U okviru zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“ i njegovog projekta „Kvalitetno obrazovanje za sve“, Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici objavljuje poziv za usluge dizajna i produkcije onlajn kurseva o...

Read More

Re-launched: Call for Tenders for the provision of a provider for IT equipment for 40 pilot schools in Montenegro

25 August 2021 Montenegro

In the framework of the 2nd Phase of the European Union / Council of Europe Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey (HF II) - we are looking for a provider for IT equipment for our 40 pilot schools, under the action "Quality education for all in Montenegro' The deadline for the...

Read More

Call for Tenders for the provision of a provider for IT equipment for 40 pilot schools in Montenegro

02 August 2021 Montenegro

In the framework of the 2nd Phase of the European Union / Council of Europe Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey (HF II) - we are looking for a provider for IT equipment for our 40 pilot schools, under the action "Quality education for all in Montenegro' The deadline for the...

Read More

Sastanak Upravnog odbora u Crnoj Gori fokusirao se na napredak projekta i izazove u obrazovanju

27.maj 2021. Podgorica, Crna Gora

Upravni odbor projekta Horizontal Facility „Kvalitetno obrazovanje za sve“ u Crnoj Gori je na sastanku održanom 6. maja razmatrao dosadašnji napredak projekta. Evgenia Giakoumopoulou, šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici otvorila je sastanak i izrazila zadovoljstvo dosadašnjim...

Read More

Šta možemo uraditi da studenti sa invaliditetom budu manje ranjivi tokom COVID-19 pandemije?

19. novembar 2020. godine Podgorica, Crna Gora

Projekat „Kvalitetno obrazovanje za sve u Crnoj Gori“ podržao je razvoj smjernica koje bi obrazovnim institucijama mogle osigurati uspješno učenje za ovu grupu studenata. Vodič nudi inforacije o karakteristikama i specifičnostima konkretnih teškoća u razvoju i poteškoćama i kako organizovati,...

Read More

Debata o "Dobrim praksama citiranja i referenciranja" održana je u Crnoj Gori

23. jun 2020. godine Podgorica, Crna Gora

Vebinar na temu „Dobre prakse citiranja i referenciranja literatuture u akademskim radovima“, održan je 23. juna 2020. godine. Događaj je okupio oko 40 diplomiranih studenata i studenata na postdiplomskim studijama sa Univerziteta Crne Gore i razgovarali su o tome kako izbjeći plagiranje...

Read More

Predstavljanje Vodiča za prilagođavanje učenja i učešća studentima s invaliditetom

24. jul 2020. godine Podgorica, Crna Gora

U krizi uzrokovanoj širenjem pandemije COVID-19, studenti sa invaliditetom su ranjiviji, zbog nedostatka sveobuhvatnih metodologija koje bi im omogućile aktivno učešće u procesima učenja. Projekat „Kvalitetno obrazovanje za sve u Crnoj Gori“ odlučio je da podrži razvoj smjernica koje bi...

Read More

Održan sastanak Upravnog odbora za projekat u obrazovanju u Crnoj Gori

3. novembar 2020. godine Crna Gora

Treći sastanak Upravnog odbora projekta „Kvalitetno obrazovanje za sve“ održan je 27. oktobra 2020. godine putem video konferencije. Razmotren je status projektnih aktivnosti. Uvećanje slučajeva zaraze COVID-19 uslovilo je da škole rade uz znatna ograničenja što utiče na redovno odvijanje...

Read More

Započeta izrada Etičke povelje u Crnoj Gori

5. novembar 2020. godine Podgorica, Crna Gora

U skladu sa Zakonom o akademskom integritetu, Etički komitet je započeo izradu Etičke povelje, kao ključnog dokumenta za svoj rad. Projekat “Kvalitetno obrazovanje za sve” pruža tehničku podršku ovoj aktivnosti angažujući nedavno dva međunarodna konsultanta sa Međunarodnog instituta za planiranje...

Read More

Učenička online pričaonica za „Dan inkluzije“ u Crnoj Gori

3. novembar 2020. godine Crna Gora

Ljudsko dostojanstvo i ljudska prava, kulturna raznolikost, demokratija, pravda, poštenje, jednakost i vladavina prava skup su vrijednosti koje promoviše Savjet Evrope kroz svoj Referentni okvir kompetencija za demokratsku kulturu. Više od 40 učenika iz pilot škola osvrnuli su se na ovu grupu...

Read More

Online obuka za nastavnike o učenju demokratije u crnogorskim školama

10. jul 2020. godine Podgorica, Crna Gora

Oko 40 nastavnika iz pilot škola pohađalo je onlajn obuku o kompetencijama za demokratsku kulturu, 24. i 25. juna 2020. godine. Dva nacionalna eksperta su održala prezentacije i olakšala diskusiju između učesnika. Pored toga, nastavnici koji su bili uključeni u učenje o demokratskim...

Read More

Informacioni dan za prijavu na poziv za grantove projekta „Kvalitetno obrazovanje za sve u Crnoj Gori“

7. jul 2020. godine Podgorica, Crna Gora

Otprilike deset nevladinih organizacija učestvovalo je na onlajn informacionom danu održanom 7. maja 2020. godine. Informacioni dan organizovan je kako bi se potencijalnim aplikantima pomoglo u pripremi kvalitetnih predloga projekata usmjerenih na promociju demokratskog obrazovnog okruženja uz...

Read More

Call for proposals of civil society organisations: Supporting a democratic education environment - “Quality education for all” in Montenegro

23 June 2020 Podgorica, Montenegro

Under the framework of the European Union/Council of Europe joint programme “Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey 2019-2022”, and its action on “Quality education for all” in Montenegro, the Council of Europe is launching a call for proposals with the aim to co-fund local...

Read More

Schools in Montenegro learn how to become places of lived democracy

12 March 2020 Podgorica, Montenegro

Around 85 participants from 40 pilot schools, the Ministry of Education, the Bureau for Educational Services and other relevant institutions gathered at the introductory conference “Fostering a democratic culture through a whole school approach” that took place on 5-6 March 2020 in Podgorica. The...

Read More

Steering Committee meeting for the action on education in Montenegro held online

14 May 2020 Podgorica, Montenegro

The second Steering Committee meeting for the action “Quality Education for All” took place on 5 May 2020 via video conference. The meeting provided a unique opportunity for all Committee members coming from the Ministry of Education, University of Montenegro, Bureau for Education Services,...

Read More

Education fraud in the focus of Montenegrins

31 January 2020 Przno, Montenegro

The seminar “Education fraud: national and global trends” took place in Pržno, Budva, on 28-29 January 2020. Around 40 participants, including respective representatives of the Ministry of Education, national Ethical Committee, Agency for Quality Assurance in Higher Education, the Parliament,...

Read More