Poštovani posjetioci, dobrodošli na internet stranicu Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici.

Crna Gora i Savjet Evrope su uspostavili saradnju kroz zajedničke programe Evropske unije i Savjeta Evrope u oblasti zaštite ljudskih prava i prava osjetljivih grupa, reforme pravosuđa, borbe protiv ekonomskog kriminala i slobode izražavanja i medija. Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici je odgovorna za implementaciju projekata, i blisko sarađuje sa Evropskom unijom, institucijama na centralnom i lokalnom nivou, civilnim sektorom, medijima i samim građanima.

Kancelarija je zadužena za implementaciju aktivnosti i u okviru regionalnih programa, fokusiranih na inkluziju Roma na lokalnom nivou (ROMACTED) i na borbu protiv sajber kriminala (iPROCEEDS).

Na ovoj stranici ćete pronaći sve potrebne informacije o tekućim i završenim projektima, kao i relevantne kontakt podatke. Putem naše Facebook stranice možete pratiti aktivnosti projekata  kao i javne pozive. 

 

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici 
Capital Plaza, diplomatska kula, VII sprat
Blv. Džordža Vašingtona 98
81000 Podgorica
Crna Gora 


 

  Kontaktirajte nas 

  Facebook