Protokol br. 15 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima stupio na snagu

14. septembar 2021. godine Strazbur, Francuska

Protokol br. 15, kojim se uvode izmjene i dopune Evropske konvencije o ljudskim pravima, stupio je na snagu u nedelju, 1. avgusta 2021. godine. Ovim Protokolom uvode se izmjene i dopune Preambule Konvencije, koja sada sadrži upućivanje na princip supsidijarnosti i doktrinu polja slobodne...

Read More

Poziv za dostavljanje ponuda: Usluge dizajna i produkcije onlajn kurseva o akademskom integritetu za potrebe privatnih univerziteta u okviru projekta „Kvalitetno obrazovanje za sve“ u Crnoj Gori

6.septembar 2021. Crna Gora

U okviru zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“ i njegovog projekta „Kvalitetno obrazovanje za sve“, Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici objavljuje poziv za usluge dizajna i produkcije onlajn kurseva o...

Read More

ROMACTEDII Call for Proposals: Support Organisation for Activities in Camp Konik – Podgorica

1 September 2021 Strasbourg

Within the framework of the Joint European Union/Council of Europe Programme ROMACTED Phase II on “Promoting good governance and Roma empowerment at local level”, the Council of Europe hereby issues this Call for Proposals in order to select a Support Organisation in Montenegro to provide...

Read More

Re-launched: Call for Tenders for the provision of a provider for IT equipment for 40 pilot schools in Montenegro

25 August 2021 Montenegro

In the framework of the 2nd Phase of the European Union / Council of Europe Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey (HF II) - we are looking for a provider for IT equipment for our 40 pilot schools, under the action "Quality education for all in Montenegro' The deadline for the...

Read More

Call for Tenders for the provision of a provider for IT equipment for 40 pilot schools in Montenegro

02 August 2021 Montenegro

In the framework of the 2nd Phase of the European Union / Council of Europe Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey (HF II) - we are looking for a provider for IT equipment for our 40 pilot schools, under the action "Quality education for all in Montenegro' The deadline for the...

Read More

ROMACTED tim za podršku u Crnoj Gori završio inicijalne posjete opštinama u okviru ROMACTED II programa

29. jul 2021. Crna Gora

U prethodnih mjesec dana, ROMACTED tim za podršku iz Crne Gore, predvođen projektnom službenicom i organizacijom za podršku NVO „Mladi Romi“, je sproveo posjete partnerskim opštinama u Crnoj Gori u okviru druge faze ROMACTED programa. Cilj sastanaka sa predsjednicima opština i ostalim opštinskim...

Read More

Protokol za službe za podršku svjedocima, oštećenima i žrtvama trgovine ljudima i nasilja u porodici

28. jul 2021. godine Podgorica, Crna Gora

Zajednički projekat Evropske unije i Savjeta Evrope „Unapređenje procesnih prava u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“ radi na jačanju kapaciteta službi za podršku žrtvama sa ciljem pružanja sveobuhvatne podrške žrtvama krivičnih djela nasilja u porodici i trgovine ljudima. U datom kontekstu, u...

Read More

Pregled mržnje na Zapadnom Balkanu

20.jul 2021. Zapadni Balkan

Regionalna kampanja „Blokiraj mržnju. Podijeli ljubav“ koja je usmjerena na rješavanje fenomena govora mržnje, i na podizanje svijesti šire javnosti o neposrednoj opasnosti govora mržnje i njenim negativnim efektima u društvima Zapadnog Balkana, se nastavlja. Ove nedjelje kampanja se približava...

Read More

Objavljena Analiza o zaštiti prava na imovinu u kontekstu člana 1 Protokola Evropske konvencije o ljudskim pravima

20. jul 2021. godine Podgorica, Crna Gora

Analiza o zaštiti prava na imovinu u kontekstu člana 1 Protokola Evropske konvencije o ljudskim pravima objavljena je na crnogorskom i engleskom jeziku. Analiza je izrađena u okviru aktivnosti usmjerenih na harmonizaciju sudske prakse, sa fokusom na primjenu standarda ljudskih prava u praksi...

Read More

Peti sastanak Upravnog odbora projekta „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“

19.jul 2021. Online

Peti sastanak Upravnog odbora projekta „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“ održan je 19. jula 2021. godine u online formatu. Sastanak je okupio ugledne članove i članice Upravnog odbora - sudije i državne tužioce, predstavnike Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori,...

Read More