Premijera pozorišnog komada „Noć Tribada“ 30. maja 2022. godine

13. maj 2022. godine Podgorica, Crna Gora

Pozorišna predstava „Noć Tribada“, zasnovana na tekstu P. O. Enkvista, biće odigrana 30. maja 2022. godine u Ethno jazz club-u Sejdefa u Podgorici. Ovaj višeslojni komad postavlja na originalni način pitanja koja se tiču jednakosti žena, njihovog položaja u društvu, slobode izbora i emancipacije....

Read More

Nastavljanje aktivnosti na unapređenju pružanja besplatne pravne pomoći žrtvama nasilja u porodici

28-29. april 2022. godine Budva, Crna Gora

Radni sastanak sa advokatima i advokaticama održan je 28 - 29. aprila 2022. godine, kako bi se razgovaralo o ključnim izazovima i preprekama u postupanju u slučajevima nasilja u porodici. Ovaj događaj okupio je predstavnike i predstavnice policije, tužilaštva, sudstva, advokata iz centralne...

Read More

Studenti i studentkinje prava u Crnoj Gori stiču znanja o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i radu Suda u Strazburu

27. april 2022. godine Podgorica, Crna Gora

Onlajn kurs u okviru programa HELP (Human Rights Education for Legal Professionals – edukacija pravnih stručnjaka o ljudskim pravima) na temu Uvod u Evropsku konvenciju o ljudskim pravima (EKLjP) i Evropski sud za ljudska prava (ESLjP) otpočeo je 27. aprila 2022. godine u Crnoj Gori. Kurs se...

Read More

Policija i tužilaštvo treba da posjeduju specijalizovana znanja i vještine za postupanje u predmetima nasilja nad ženama i nasilja u porodici

14. april 2022. godine Podgorica, Crna Gora

Policija i tužilaštvo imaju ključnu ulogu u odgovoru na nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje nad ženama. Od njihove efikasnosti u velikoj mjeri zavisi zaštita žrtava i utvrđivanje odgovornosti učinilaca. Stoga je važno da oni imaju specijalizovana znanja o nasilju nad ženama i nasilju u...

Read More

Unapređenje procesnih garancija u pravosudnom sistemu ostaje jedan od prioriteta za Crnu Goru

19. april 2022. godine Podgorica, Crna Gora

Peti sastanak Upravnog odbora projekta „Unapređenje procesnih prava u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori” održan je 19. aprila 2022. godine u Podgorici. Relevantnost projekta u kontekstu procesa pristupanja Evropskoj uniji i primjene evropskih standarda naglasili su svi članovi i članice Upravnog...

Read More

Četiri studenta / studentkinje prava iz Crne Gore pohađaju regionalnu školu ljudskih prava

11-14. april 2022. godine Vrdnik, Srbija

Četiri studenta / studentkinje polaznici pravne klinike u Crnoj Gori, pohađaju regionalnu školu ljudskih prava u Vrdniku, Republika Srbija, koja se održava od 10. do 14. aprila 2022. godine. Anja Tičić, Sara Martinović, Ena Nokić i Bogdan Malavrazić imaće priliku da steknu teorijska znanja i...

Read More

Međunarodni dan Roma obilježen u više opština u Crnoj Gori

7 - 12. april 2022. Crna Gora

U okviru zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope ROMACTED II, u periodu od 7. do 12. aprila, brojnim aktivnostima obilježen je Međunarodni dan Roma, 8. april. U saradnji sa NVO „Mladi Romi“, organizacijom za podršku u implementaciji ROMACTED programa, organizovani su događaji u...

Read More

Promocija inkluzije, ravnopravnosti i kvalitetnog obrazovanja za sve: Donirana oprema za digitalnu nastavu u 40 škola

5.april 2022 Niksic, Crna Gora

Četrdeset škola u Crnoj Gori dobilo je moderne, digitalizovane učionice zahvaljujući opremi vrijednoj 54 000 eura koju su Savjet Evrope i Evropska unija donirali kao odgovor na krizu izazvanu pandemijom. Donirana oprema, koja uključuje video konferencijski sistem, laptop, TV ekran, led...

Read More

Flajeri o besplatnoj pravnoj pomoći dostupni široj javnosti

1. april 2022. godine Crna Gora

U okviru kampanje #IspričajPričuDoKraja, izrađeni su i distribuirani flajeri koji imaju za cilj informisanje javnosti o dostupnosti besplatne pravne pomoći žrtvama nasilja u porodici. Ovi informativni materijali (flajeri) sadrže kontakt detalje kancelarija za besplatnu pravnu pomoć. Široka...

Read More

Advokati imaju važnu ulogu u pružanju besplatne pravne pomoći žrtvama nasilja u porodici

17-18. mart 2022. godine Budva, Crna Gora

Radni sastanak sa advokatima na temu izazova i prepreka u postupanju u slučajevima nasilja u porodici održan je 17-18. marta 2022. godine u Budvi. Ovaj događaj organizovan je u bliskoj saradnji sa Advokatskom komorom i NVO Centar za ženska prava, a njegov primarni cilj je unapređenje kapaciteta...

Read More