VIJESTI

Projekat „Kvalitetno obrazovanje za sve – Crna Gora“ iniciraće niz komplementarnih mjera na nivou politika, na lokalnom i regionalnom nivou, u visokom i douniverzitetskom obrazovanju, osmišljenih u cilju  unapređivanja kvalitetnog obrazovanja i njegove dostupnosti svima.

Projekat se sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku“, koji traje od 2023. do 2026. godine.

Šta je cilj projekta?

  • Podsticanje nediskriminatornog kvalitetnog obrazovanja za sve učenike i učenice u Crnoj Gori putem promovisanja inkluzivnih, demokratskih i etičkih principa, ali i adekvatnih reakcija na vanredne situacije na douniverzitetskom i visokoškolskom nivou;
  • unapređivanje ostvarivanja jednakosti i inkluzivnosti obrazovanja tokom i nakon COVID-19 perioda kod svih prosvjetnih činilaca u Crnoj Gori;
  • jačanje i konsolidovanje etičke dimenzije u visokom obrazovanju.

Ko će imati koristi od projekta?

  • Ministarstvo prosvjete Crne Gore, Zavod za školstvo;
  • osnovne i srednje škole i njihovi nastavnici i nastavnice, rukovodstva, učenici i učenice, roditelji i zajednice u kojima rade;
  • Etički komitet, Univerzitet Crne Gore, privatni univerziteti i studentske organizacije.

Kako će se projekat sprovoditi?

Koje rezultate očekujemo?

  • Informisanje i edukovanje nastavnika/ca, učenika/ca, roditelja i šire javnosti o značaju dostupnosti i jednakosti inkluzivnog obrazovanja za svu djecu kroz aktivnosti usmjerene na poštovanje različitosti, borbu protiv stigme, razvijanje empatije, tolerancije, saradnje, odgovornosti i digitalnog građanstva kao i razvoj ostalih demokratskih kompetencija;
  • da se podstakne povoljan ambijent za inkluzivno obrazovanje na douniverzitetskom i na nivou visokog obrazovanja;
  • da se osnaže institucionalni kapaciteti za oblast etike u visokom obrazovanju;
  • da se omogući ljudima da saznaju šta zaista znači biti aktivan građanin u današnjem povezanom svijetu.

Koliki je budžet projekta?

Ukupan budžet projekta je 850 000 EUR.

Budžet koji se izdvaja za ukupni program Horizontal Facility iznosi ca. 41 milion evra (85% finansira Evropska unija, 15% Savjet Evrope).

Kako dobiti više informacija?

O programu Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku

„Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku” je zajednička inicijativa Evropske unije i Savjeta Evrope koja omogućava korisnicima na Zapadnom Balkanu i Turskoj da ispune svoje reformske agende u oblasti ljudskih prava, vladavine prava i demokratije i da se usklade sa evropskim standardima, što je takođe prioritet u procesu proširenja EU.