VIJESTI

Projekat „Unapređenje zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih lica u Crnoj Gori“ ima za cilj poštovanje standarda Evropskog komiteta za prevenciju torture o sprječavanju zlostavljanja i nekažnjivosti (CPT). Kao dio sveobuhvatne intervencije, nastoje se postići evropski standardi ljudskih prava u Crnoj Gori, koji je od suštinskog značaja za reformu krivičnog pravosuđa u zemlji, približavajući Crnu Goru ispunjavanju uslova za pristupanje EU.

Projekat se sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku“, koji traje od 2023. do 2026. godine.

Šta su ciljevi projekta?

Cilj projekta je podrška crnogorskim vlastima u nastojanjima da, kroz različite mjere unaprijede standarde ljudskih prava lica lišenih slobode, kao što su unaprjeđenje postupanja prema licima u policijskom pritvoru, unaprjeđenje zdravstvene zaštite za pritvorenike i jačanje kapaciteta Nacionalnog preventivnog mehanizma.

Ove mjere su ključne za osiguranje da se svi pojedinci poštuju i tretiraju dostojanstveno i pravično u stvaranju sigurnijeg i pravednijeg društva za sve.

Ko ima koristi od projekta?

  • Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava policije, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Ministarstvo pravde, Ombudsman/Nacionalni preventivni mehanizam, Državno tužilaštvo, Ministarstvo zdravlja;
  • lica lišena slobode;
  • društvo u cjelini.

Kako se sprovodi projekat?

  • kroz pružanje stručne podrške lokalnim institucijama, pomažući im da unaprijede svoj regulatorni i operativni okvir, uz promociju ljudskih prava i zaštitu pritvorenika
  • kroz pružanje stručne podrške u razvoju i/ili unaprjeđenju internih procedura i dokumenata
  • pružanjem stručnih obuka za unaprjeđenje profesionalnih vještina osoblja u relevantnim institucijama

Koje rezultate očekujemo?

  • uspješnim sprovođenjemprojekta, zatvorske i policijske snage će unaprijediti svoj profesionalizam i usklađenost sa međunarodnim standardima ljudskih prava, štiteći pritvorene i boreći se protiv nekažnjivosti;
  • jačanjem kapaciteta nadzornih tijela, građani će imati veće povjerenje u mehanizme nadzora, što će dovesti do povećanja povjerenja i odgovornosti;
  • dijeljenjem rezultata rada nadzornih tijela sa javnošću, projekat će doprinijeti podizanju svijesti o važnosti zaštite prava pritvorenika i promovisanju prednosti njihovih poboljšanih usluga;
  • njegovanjem kultura poštovanja ljudskih prava, doprinijeće se borbi protiv nekažnjivosti u pritvorskom okruženju.

Koliki je budžet projekta?

Ukupan budžet projekta je 800 000 EUR.

Budžet koji se izdvaja za ukupni program Horizontal Facility iznosi ca. 41 milion evra (85% finansira Evropska unija, 15% Savjet Evrope).

Kako dobiti više informacija?

O programu Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku

„Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku” je zajednička inicijativa Evropske unije i Savjeta Evrope koja omogućava korisnicima na Zapadnom Balkanu i Turskoj da ispune svoje reformske agende u oblasti ljudskih prava, vladavine prava i demokratije i da se usklade sa evropskim standardima, što je takođe prioritet u procesu proširenja EU.