VIJESTI

„Projekat za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori“ nastaviće da prati već date i predstojeće preporuke tjela Savjeta Evrope za praćenje: Komiteta eksperata za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) i Grupe država Savjeta Evrope protiv korupcije (GRECO) kao i zahtjeve za razvojem pravnih tekovina Evrospke unije u ovim oblastima.  Kroz ovaj rad nastoji se unaprijediti vladavina prava u Crnoj Gori.

Ovaj projekat se sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope ,,Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku", koji traje od 2023. do 2026. godine.

Šta su ciljevi projekta?

 • povećana efikasnost, efektivnost i nepristrasnost u procesuiranju slučajeva korupcije na visokom nivou od strane institucija za borbu protiv korupcije i krivičnog pravosudnog sistema 
 • povećana efikasnost politika za sprečavanje pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma i poboljšan bilans rezultata kod procesuiranja slučajeva pranja novca

Ko ima koristi od projekta?

 • Ministarstvo pravde, Ministarstvo finansija, Agencija za sprječavanje korupcije, tužilaštvo (Specijalno državno tužilaštvo), pravosuđe, Uprava policije (kriminalistička policija i Finansijsko-obavještajna jedinica), Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, Uprava prihoda i carina
 • drugi sektori društva koji imaju koristi od poboljšane vladavine prava i ekonomskog razvoja
 • finansijski i nefinansijski poslovni sektori i profesije
 • građani i građanke Crne Gore

Kako projekat funkcioniše?

 • pružanjem stručnih savjeta i preporuka za unapređenje regulatornih i operativnih okvira
 • pružanjem obuka, radionica, mentorstva u slučajevima i razvojem neophodnih IT alata u cilju poboljšanja efikasnosti i efektivnosti organa vlasti
 • nadogradnjom rezultata saradnje u okviru prethodne dvije faze programa: Projekat za borbu protiv ekonomskog kriminala između 2016. i 2019. godine i između 2019. i 2022. godine
 • korišćenjem i efikasnom primjenom brojnih novih politika i zakonodavnih alata razvijenih u prethodnim fazama, pokreće fundamentalne reforme ka uspostavljanju kredibilnih rezultata u borbi protiv korupcije i pranja novca i stvarnoj promjeni ukorijenjenih neefikasnih praksi u ovoj oblast

Koje rezultate očekujemo?

 • unaprijeđen strateški pristup sprečavanju korupcije i pranju novca
 • ojačani kapaciteti organa za borbu protiv korupcije, organa za sprovođenje zakona i pravosuđa, obveznika izvještavanja i nadzornih organa za otkrivanje, analizu i procesuiranje sumnji u vezi pranja novca i finansiranja terorizma, kao i davanje smjernica i obučavanje zaposlenih o primjeni novousvojenih pravnih instrumenata
 • veća usklađenost sa međunarodnim standardima
 • unaprijeđena vladavina prava u Crnoj Gori

Koliki je budžet projekta?

Ukupan budžet projekta je 845 000 EUR.

Budžet koji se izdvaja za ukupni program Horizontal Facility iznosi oko 41 milion eura (85% finansira Evropska unija, 15% Savjet Evrope).

Kako dobiti više informacija?

O programu Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku
„Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku” je zajednička inicijativa Evropske unije i Savjeta Evrope koja omogućava korisnicima na Zapadnom Balkanu i Turskoj da ispune svoje reformske agende u oblasti ljudskih prava, vladavine prava i demokratije i da se usklade sa evropskim standardima, što je takođe prioritet u procesu proširenja EU.