Back

Sastanak Upravnog odbora u Crnoj Gori fokusirao se na napredak projekta i izazove u obrazovanju

Podgorica, Crna Gora 27.maj 2021.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Sastanak Upravnog odbora u Crnoj Gori fokusirao se na napredak projekta i izazove u obrazovanju

Upravni odbor projekta Horizontal Facility „Kvalitetno obrazovanje za sve“ u Crnoj Gori je na sastanku održanom 6. maja razmatrao dosadašnji napredak projekta.

Evgenia Giakoumopoulou, šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici otvorila je sastanak i izrazila zadovoljstvo dosadašnjim postignutim rezultatima. Vesna Atanasova, menadžerka programa u Odjeljenju za obrazovanje Savjeta Evrope, pozdravila je petnaest učesnika sastanka i naglasila važnost pružanja podrške obrazovnom sektoru tokom pandemije.

Predstavljeni su ključni rezultati postignuti u poslednjih šest mjeseci. Projekat je nastavio da pruža tehničku podršku Etičkom komitetu. U toku je izrada edukativnog materijala o akademskom integritetu koji će se koristiti na Univerzitetu Crne Gore, kao i dizajn onlajn kurseva o akademskom integritetu za privatne univerzitete. Kroz javne rasprave o studentskoj etici u kojoj su učestvovali istaknuti međunarodni predavači, projekat je nastavio da podiže svijest o ovom važnom pitanju. Onlajn obuka o prevenciji plagijarizma za etičke odbore univerziteta privukla je veliko interesovanje.

Što se tiče jačanja demokratske kulture u školama, učenici pilot škola u Crnoj Gori pridružili su se vršnjacima iz Bosne i Hercegovine i Srbije u nizu onlajn demokratskih pričaonica. Kao dio školskih grantova, različite NVO rade sa učenicima na obrazovanju i posebnim potrebama, svijesti o nasilju i životnoj sredini, otvorenom dijalogu o istorijskim događajima poput Holokausta – aktivnosti su takođe uključivale ankete, edukaciju mladih lidera i obuke nastavnika.

Kao specifičan odgovor na trenutnu zdravstvenu krizu, članovi odbora pozdravili su kreiranje digitalnih demokratskih učionica za sve pilot škole koje će se koristiti za obuke, edukaciju, podizanje svijesti i / ili druge projektne aktivnosti.

Događaj je organizovan u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“ kroz projekat „Kvalitetno obrazovanje za sve“ u Crnoj Gori.