Prawa i zagadnienia, jakie należy uwzględnić, gdy do obowiązków zawodowych należą:

Artykuł 8 – Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego, domu i korespondencji.

  • Czy podsłuch lub kontrola są dozwolone przez prawo?
  • Czy realizowany jest cel uprawniony, np. bezpieczeństwo narodowe, zapobieganie przestępczości?
  • Czy jest to odpowiedź na „palącą potrzebę społeczną”?
  • Czy jest to proporcjonalne do realizowanego celu i wolne od dyskryminacji?
  • Czy zakres i czas trwania ingerencji zostały zatwierdzone przez sąd?
  • Czy podsłuchy lub kontrola środków komunikacji są w rzeczywistości stosowane – co do zakresu i czasu trwania ingerencji – zgodnie tym, jak zostały zatwierdzone?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.