Prawa i zagadnienia, jakie należy uwzględnić, gdy do obowiązków zawodowych należą:

Artykuły 2 – Prawo do życia, 3 – Zakaz tortur, 5 – Prawo do wolności, 8 – Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego, 34 – Prawo do skargi indywidualnej.
W uzupełnieniu do ogólnych kwestii wskazanych wyżej, związanych z każdym pozbawieniem wolności, nasuwają się następujące zagadnienia:

  • Czy detencja psychiatryczna została odpowiednio autoryzowana w oparciu o opinię lekarza?
  • Czy regularnie bada się dalsze istnienie potrzeby kontynuowania detencji z powodów zdrowotnych?
  • Czy jakiekolwiek środki przymusu użyte w celu ograniczenia pacjenta były uzasadnione medycznie i proporcjonalne do potrzeb?
  • Czy pacjentowi lub jego rodzinie przysługuje odpowiednie prawo do zakwestionowania dalszej potrzeby jego detencji?
  • Czy zostali oni poinformowani o tych prawach?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.