Prawa i zagadnienia, jakie należy uwzględnić, gdy do obowiązków zawodowych należą:

Artykuły 2 – Prawo do życia, 3 – Zakaz tortur, 8 – Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego, 14 – Zakaz dyskryminacji, Artykuł 1 Protokołu nr 1 – Ochrona własności.

  • Czy wiem lub powinienem wiedzieć o ryzyku lub zagrożeniu przemocą, w tym przemocą domową, w odniesieniu do kogoś, kogo mam obowiązek chronić (np. jako funkcjonariusz policji)?
  • Czy zatrzymany lub pacjent leczony psychiatrycznie, który pozostaje pod moją pieczą, jest narażony na ryzyko samookaleczania lub bycia skrzywdzonym przez innych?
  • Czy podjęto wszelkie niezbędne i zasadne kroki w celu dokonania oceny stanu zdrowia danej osoby, w szczególności gdy istnieje prawdopodobieństwo, że mogła ona zostać ranna?
  • Czy urządzenia, za które jestem odpowiedzialny (np. komunalne oczyszczalnie ścieków)  stanowią zagrożenie dla siedzib ludzkich lub życia osób mieszkających w pobliżu?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.