ტრენინგი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი/მოწმე ბავშვების გამოკითხვის სპეციფიკის თაობაზე

2 დეკემბერი, 2023 წელი წინანდალი, საქართველო

ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისის ორგანიზებით, სამდღიანი ტრენინგი ჩატარდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელბისა და სახელმწოფო ზრუნვის სააგენტოს სოციალური მუშაკებისათვის, კახეთში სასტუმრო წინანდლის ტერიტორიაზე, თემაზე „სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი/მოწმე ბავშვების გამოკითხვის...

Read More

ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების სისტემა და ბავშვის უფლებები - საუკეთესო ევროპული და ამერიკული გამოცდილება

20 ნოემბერი 2023 თბილისი, საქართველო

ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისის მხარდაჭერით 2023 წლის 20 ნოემბერს - გაიმართა პირველი საერთაშორისო კონფერენცია -„ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების სისტემა და ბავშვის უფლებები - საუკეთესო ევროპული და ამერიკული გამოცდილება.“ კონფერენციამ გააერთიანა, 100-მდე ქართველი და უცხოელი პროფესიონალი და...

Read More

ტრენინგი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი/მოწმე ბავშვების გამოკითხვის სპეციფიკა

საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისის მიერ ორგანიზებულ სამ დღიან ტრენინგს „სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი/მოწმე ბავშვების გამოკითხვის სპეციფიკა“ დაესწრნენ მოსამართლეები, საქართველოს გენერალური პროკორატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები. ტრენინგ მოდული მოიცავდა როგორც თეორიულ...

Read More

ტრენერთა ტრენინგი ონლაინ ბავშვთა სექსუალური ძალადობის და ექსპლუატაციის ეფექტიანი გამოძიების და დევნის შესახებ

საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისის მიერ ორგანიზებულ სამ დღიან ტრენერთა ტრენინგს „ონლაინ ბავშვთა სექსუალური ძალადობის და ექსპლუატაციის ეფექტიანი გამოძიება და დევნა” (ToT) საქართველოს გენერალური პროკორატურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და უზენაესი სასამართლოს 16 წარმომადგენელი დაესწრო....

Read More

მმართველი კომიტეტმა ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების შესახებ პროექტის მიმდინარეობა განიხილა

24 მაისი 2023

საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისის მხარდაჭერით, 2023 წლის 24 მაისს გაიმართა მმართველი კომიტეტის რიგით მეორე სამუშაო შეხვედრა პროექტის „ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების უზრუნველყოფა საქართველოში: ბავშვთა დაცვა და პრევენცია ძალადობისგან, მათ შორის ციფრულ გარემოში“ ფარგლებში. გამართულ შეხვედრაზე...

Read More

ტენდერი კომუნიკაციის და ცნობიერების ამაღლების სერვისებზე ბავშვთა დაცვა და პრევენცია ძალადობისგან, მათ შორის, ციფრულ გარემოში საკითხებზე

17 მაისი, 2023 წელი

ევროპის საბჭო ახორციელებს პროექტს „ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების უზრუნველყოფა საქართველოში: ბავშვთა დაცვა და პრევენცია ძალადობისგან, მათ შორის ციფრულ გარემოში “. პროექტი მიზნად ისახავს ევროპის საბჭოს სტანდარტების შესაბამისად სამართლებრივი და პოლიტიკის რეფორმების მხარდაჭერას, ბავშვთა...

Read More

გამომძიებლებმა და პროკურორებმა აიმაღლეს ცოდნა მსხვერპლი და მოწმე ბავშვის გამოკითხვასთან დაკავშირებით

27 აპრილი 2023

საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისის მიერ ორგანიზებულ სამ დღიან ტრენერთა ტრენინგს (ToT) საქართველოს გენერალური პროკორატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს 14 წარმომადგენელი დაესწრო. ტრენინგის მიზანია სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი/მოწმე ბავშვების გამოკითხვის თავისებურებების შესახებ ცოდნის...

Read More

ევროპის საბჭოს ხარვეზების ანგარიში ბავშვთა დასაცავად სექსუალური ძალადობისგან და ექსპლუატაციისაგან, მათ შორის ონლაინ გარემოში

13 აპრილი 2023

11 აპრილს გამართულ კონფერენციაზე ევროპის საბჭომ საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები წარადგინა, რომლის მიზანია ბავშვთა დაცვა სექსუალური ძალადობისა და ექსპლუატაციისგან ვირტუალურ და რეალურ გარემოში. ანგარიშის მომზადებას წინ უძღოდა შეფასების სამდღიანი ვიზიტი ...

Read More

პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლები გადამზადდნენ ჯანმოს შეზღუდული შესაძლებლობების შეფასების ინსტრუმენტის (WHODAS 2.0) პრაქტიკულ გამოყენებაში

12 აპრილი 2023

ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისის ორგანიზებით, 2023 წლის 25-26 თებერვალს და 11-12 აპრილს, ორი ორდღიანი ტრენინგი ჩატარდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პატიმრებთან მომუშავე 30-მდე სამედიცინო და არასამედიცინო პერსონალისათვის. ტრენინგის მონაწილეებმა გაიუმჯობესეს ცოდნა ჯანმოს WHODAS 2.0...

Read More

შეფასების ვიზიტი საქართველოში

6-8 თებერვალი, 2023 წელი

სექსუალური ექსპლუატაცია და ბავშვზე განხორციელებული ძალადობრივი ქმედება ძალადობის ერთ-ერთი ყველაზე ფარული ფორმაა. ციფრულ თუ რეალურ გარემოში ბავშთა ძალადობის პრევენციისთვის ბავშვზე მორეგული მართლმსაჯულების განვითარება ევროპის საბჭოს ერთ-ერთი პრიორიტეტია. მართლმსაჯულებაში არსებული ხარვეზების...

Read More

მმართველი კომიტეტის პირველი სხდომა

3 November 2022

საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისის მხარდაჭერით, 2022 წლის 3 ნოემბერს გაიმართა მმართველი კომიტეტის პირველი შეხვედრა პროექტის „ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების უზრუნველყოფა საქართველოში: ბავშვთა დაცვა და პრევენცია ძალადობისგან, მათ შორის ციფრულ გარემოში“ ფარგლებში. გამართულ შეხვედრაზე პროექტის...

Read More

ტენდერი ადგილობრივ საკონსულტაციო მომსახურებაზე

26 ოქტომბერი, 2022

ევროპის საბჭო ახორციელებს პროექტს „ბავშვებისთვის მეგობრული სამართლიანობის უზრუნველყოფა საქართველოში: ბავშვების პრევენცია და დაცვა ძალადობისგან, მათ შორის ციფრულ გარემოში“. პროექტი მიზნად ისახავს ევროპის საბჭოს სტანდარტების შესაბამისად სამართლებრივი და პოლიტიკის რეფორმების მხარდაჭერას, ბავშვთა...

Read More

ტენდერი საერთაშორისო ექსპერტების შესარჩევად

26 ოქტომბერი 2022

ევროპის საბჭო ახორციელებს პროექტს „ბავშვებისთვის მეგობრული სამართლიანობის უზრუნველყოფა საქართველოში: ბავშვების პრევენცია და დაცვა ძალადობისგან, მათ შორის ციფრულ გარემოში“. პროექტი მიზნად ისახავს ევროპის საბჭოს სტანდარტების შესაბამისად სამართლებრივი და პოლიტიკის რეფორმების მხარდაჭერას, ბავშვთა...

Read More