ბელორუსია – ექიმებისა და პაციენტების უფლებები და მოვალეობები თანამდეროვე ჯანდაცვის სისტემაში (სამართლებრივი და ეთიკური საკითხები) (2018)

დისკუსია ექიმებისა და პაციენტების პასუხისმგებლობის შესახებ, თანამედროვე ჯანდაცვის სისტემაში (სამართლებრივი და ეთიკური საკითხები) ინიცირებული იყო სექტემბერში 2018 წელს, ბელორუსიის რესპუბლიკის ჯანდაცვისა და ბიოეთიკის კომიტეტის მიერ, ბიოეთიკის რესპუბლიკური ცენტრის მონაწილეობით.

Read More

გაერთიანებული სამეფო - საზოგადოების მონაწილეობა ტვინის შესახებ მეცნიერების დამოკიდებულების და ნარკოტიკების შესახებ დისკუსიაში (2007)

2006 წელს, სამედიცინო მეცნიერებათა აკადემიამ (AMS) წამოიწყო საზოგადოებრივი, ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და გარემოსთან დაკავშირებული საკითხების დამოუკიდებელი კვლევა, რაც განისაზღვრა ადრეულ, 2005 წელს გამოცემულ მოხსენებაში (ნარკოტიკების მომავალი 2025? / DrugsFutures 2025?)

Read More

გერმანია – საჯარო მსჯელობა გენომის შეცვლის შესახებ (2019)

პროექტი Genomchirurgie im gesellschaftlichen (გენომის შეცვლა საჯარო მსჯელობისას) მიზნად ისახავდა საჯარო დისკუსიის სტიმულირებას, გენეტიკურ ტექნოლოგიაში ახალი მეთოდების ეთიკურ, სამართლებრივ და სოციალურ ასპექტებთან მიმართებით. პროექტი წარმოადგენს თანამშრომლობას Wissenschaft im Dialog (WiD)-სა და...

Read More

დანია - საჯარო დისკუსია დანიაში ჯანდაცვის სისტემის მომავლის შესახებ (2008)

დანიური ჯანდაცვის სისტემა განიცდიდა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ წნეხს, იმისათვის რომ ჩაეტარებინა უფრო მეტი, უკეთესი და სწრაფი მკურნალობა, მაგრამ ამავდროულად განიცდიდა აუცილებელი დაფინანსების ნაკლებობას. 2008 წელს, დანიის ოლქების ასოციაციის ჯანმრთელობის კომიტეტმა გამოუშვა პროექტი სათაურით...

Read More

ირლანდია - საჯარო დისკუსია აბორტთან დაკავშირებით და კონსტიტუციაში მერვე შესწორების გაუქმების შესახებ (2016)

2016 წლის მაისში, მთავრობის პარტნიორობის პროგრამამ წაახალისა ირლანდიური მთავრობა მოქალაქეთა ასამბლეის დაარსებისკენ, რომელსაც დავალებული აქვს შეისწავლოს საკვანძო საკითხების რიგი, დროის ხანგრძლივ პერიოდში. ამ საკითხებიდან ერთი შეეხებოდა მსჯელობას გაეუქმებინათ თუ ჩაენაცვლებინათ კონსტიტუციის მერვე...

Read More

კვიპროსი ინფორმირებულობის კვირეული (2018)

ინფორმირებულობის კვირეულის ორგანიზება ხდება კვიპროსში, ყოველწლიურად. 2018 წელს, მის თემას წარმოადგენდა ხანში შესვლის ბიოეთიკური ასპექტები, რომლის დაწყებას თან ახლდა პრესკონფერენცია, კვიპროსის რესპუბლიკის პრეზიდენტის, ჯანმრთელობის მინისტრისა და შრომისა და სოციალური კეთილდღეობის მინისტრის მფარველობით.

Read More

პოლონეთი - კონსტიტუციის კვირეული მოქალაქეების ინფორმირებისათვის და მათთან სასაუბროდ (2018)

კონსტიტუციის კვირეულის ინიციატორი, ასოციაცია Pro Memoriam Zbigniew Hołda, დაარსებული იქნა სამართლის სპეციალისტების ჯგუფის მიერ, რომელთა მიზანს წარმოადგენდა პროფესორ ჰოლდას სამეცნიერო და სოციალური აქტივობისთვის პატივის მიგება, გარდა ამისა იურიდიული განათლების უზრუნველყოფა, ღია და შემოქმედებითი...

Read More

პორტუგალია - საჯარო დისკუსია სიცოცხლის დასრულების შესახებ (2017)

სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების (CNECV) ეთიკის ეროვნულმა საბჭომ წამოიწყო ეროვნული დისკუსია სიცოცხლის დასრულების საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც ეხებოდა ევთანაზიას და უკურნებელი სენით დაავადებული ადამიანების მოვლის რამდენიმე ეთიკურ საკითხს. ინიციატივა დაიწყო ლისაბონში 2017 წლის მაისში, რასაც...

Read More

რუსეთის ფედერაცია - საჯარო დისკუსია და მისი გავლენა კანონზე ადამიანის ორგანოებისა და ქსოვილების ტრანსპლანტაციის შესახებ (2016)

რუსეთის ფედერაციას გააჩნია კანონპროექტთან დაკავშირებული კონსულტაციების ხანგრძლივი პრაქტიკა სახელმწიფო ხელისუფლების დონეზე, ისევე როგორც საჯარო დისკუსიებისა. საჯარო დისკუსიებს ადგილი აქვს სხვადასხვა ადგილას და პროფესიული საზოგადოების დაინტერესებული წარმომადგენლების, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა...

Read More

საფრანგეთი - საჯარო დისკუსია ბიოეთიკის კანონის შესახებ (2018)

საფრანგეთს ინდივიდუალური კანონმდებლობა ჰქონდა ბიოეთიკის საკითხებთან დაკავშირებით 1988 წლიდან, ხოლო 2009 წლიდან მან საზოგადოებაც ჩართო საჯარო დისკუსიებში. 2011 წლიდან საფრანგეთის კანონი ბიოეთიკის შესახებ მოითხოვს, რომ ეთიკის ეროვნულმა საკონსულტაციო კომიტეტმა (CCNE) მოახდინოს საჯარო დისკუსიის...

Read More

ფინეთი - მოქალაქეთა ინიციატივა პარალამენტს (2012)

2012 წლის მარტიდან, ფინეთის კონსტიტუციით შესაძლებელი გახდა სამოქალაქო ქმედების წარდგენა ფინეთის პარლამენტისათვის, მინიმუმ 50,000 მხარდამჭერის ხელმოწერის მოპოვების პირობით. ფორმალური პირობები და პროცესები შეიძლება აღმოჩენილ იქნეს მოქალაქეთა ინიციატივა - კანონში (12/2012). იუსტიციის მინისტრმა...

Read More