Avrupa Konseyi Araç Seti

Bu sitede sunulan Araç Seti, Avrupa Konseyi tarafından geliştirilmiştir. Yedi dilde hazırlanmış olan bu Araç Seti, benzeri görülmemiş bir göç akışının getirdiği zorluklara cevap sunabilmek adına, üye ülkelere destek sağlamak için geliştirilmiştir. Bu çalışma, Avrupa Konseyinin ana dil politikası programının Yetişkin Göçmenlerin Dil Entegrasyonu (Linguistic Integration of Adult Migrants) (LIAM) Projesinin bir parçası olarak hazırlanmıştır.

Araç seti,  bu internet sitesinin çeşitli bölümlerinde yer alan 57 araç ve diğer kaynaklar içermektedir. Çeşitli bağlamlara ilişkin araçlar indirilebilir ve ihtiyaca uygun olarak uyarlanabilir.

Bu Araç Seti, yetişkin mültecilere dil desteği sağlayan, başta gönüllüler olmak üzere, kurumlara yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Araç Setinde kullanılan “mülteci” terimi, geniş anlamıyla kullanılmıştır ve kapsamına sığınmacılarI da dâhil etmektedir. 
 

   Kılavuz, Farklı Bölümlerin Özeti ve SSS
   Tanıtım Konferansı

Göçmenler

Göçmenlerin entegrasyonu ve ev sahibi ülkenin dil(ler)inde yetkinlik sahibi olmalarının etkisi, sayıları giderek artan Avrupa Konseyi üye ülkelerinin siyasi tartışma ve politika girişimlerinin odağı olmuştur.

Avrupa Konseyi’nin Yetişkin Göçmenlerin Dil Entegrasyonu (LIAM) Projesi, göçmenlerin sivil topluma entegrasyonunu kolaylaştırmak için politika belirleyicileri ve uygulayıcılarına destek sağlamayı amaçlamaktadır. 

LIAM Projesi İnternet Sitesi

deelenesfritnltr
Language Policy Portal

www.coe.int/lang

Launched at the Council of Europe in Strasbourg (22-23 November 2017)

  Programme including presentations

  Summary report