Mülteciler ve mültecilere benzer konumdaki kişilerin, ilk etapta asgari düzeyde bir “hayatta kalma” araçlarına sahip olabilmeleri için desteğe ihtiyaçları vardır. Buna ek olarak, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme veya başkaları için çevirmen görevi görebilmek için mevcut dil repertuarlarından faydalanmaları da teşvik edilmelidir.


Alışılmış bir sınıf ortamı öğretimi mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda, gönüllülerle çalışan STK’lar ve diğer kurum ve kuruluşlar, mültecilere dil desteği sağlamak için sorumluluk alabilir. Bu düşünce kapsamında, yapılacak çalışmaları desteklemek için Avrupa Konseyi bir araç seti geliştirmeye izin vermiştir.

Ocak 2016 tarihinde, bir araç setinin çeşitli bölümlerinin geliştirilmesi için LIAM internet sitesine teklif çağrısı yayınlanmıştır.  Bu sürecin sonunda, birçok birey ve yedi kurum 120 adet materyal ile katkı sağlamıştır. Bu materyaller, birkaç ay süren bir çalışma kapsamında analiz edilmiştir, revize edilmiştir ve yeniden düzenlenmiştir.  Çalışma sonunda, LIAM koordinasyon ekibi Araç Seti için 57 adet araç seçmiştir (Bkz. Araç Setine Katkı Sağlayanlar bölümü) .