Avrupa Konseyi Araç Seti

Bu sitede sunulan Araç Seti, Avrupa Konseyi tarafından geliştirilmiştir. Yedi dilde hazırlanmış olan bu Araç Seti, benzeri görülmemiş bir göç akışının getirdiği zorluklara cevap sunabilmek adına, üye ülkelere destek sağlamak için geliştirilmiştir. Bu çalışma, Avrupa Konseyinin ana dil politikası programının Yetişkin Göçmenlerin Dil Entegrasyonu (Linguistic Integration of Adult Migrants) (LIAM) Projesinin bir parçası olarak hazırlanmıştır.

Araç seti,  bu internet sitesinin çeşitli bölümlerinde yer alan 57 araç ve diğer kaynaklar içermektedir. Çeşitli bağlamlara ilişkin araçlar indirilebilir ve ihtiyaca uygun olarak uyarlanabilir.

Bu Araç Seti, yetişkin mültecilere dil desteği sağlayan, başta gönüllüler olmak üzere, kurumlara yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Araç Setinde kullanılan “mülteci” terimi, geniş anlamıyla kullanılmıştır ve kapsamına sığınmacılarI da dâhil etmektedir. 
 

   Kılavuz, Farklı Bölümlerin Özeti ve SSS
   Tanıtım Konferansı
Gündem İçeriği Gündem İçeriği

The Council of Europe and the European Commission will celebrate the European Day of Languages on 26 September.

This year it has been important to help refugees from Ukraine settle as much as possible into their host countries, both neighbouring and far away. A central part of this help is assisting member states in their response to the challenges faced by those providing language support to both children and adults. The Council of Europe has developed a set of tools for this very purpose, which takes into consideration the refugees specific needs for adjusting to their new environment.

The tools are designed to help organisations, teachers, and volunteers assisting newly arrived people with no, or very little knowledge, of the language of the new country.

Particular attention is paid to the school environment for children. Nine tools have been translated into the languages of neighbouring countries with the largest numbers of refugees from the war in Ukraine: Hungarian, Polish, Romanian, Slovak/Czech, as well as French and Italian.

The Language support for adults arriving from Ukraine (twenty-three new tools) have been adapted from the Toolkit for adults which was developed as part of the Council of Europe’s Linguistic Integration of Adult Migrants (LIAM) project.

Göçmenler

Göçmenlerin entegrasyonu ve ev sahibi ülkenin dil(ler)inde yetkinlik sahibi olmalarının etkisi, sayıları giderek artan Avrupa Konseyi üye ülkelerinin siyasi tartışma ve politika girişimlerinin odağı olmuştur.

Avrupa Konseyi’nin Yetişkin Göçmenlerin Dil Entegrasyonu (LIAM) Projesi, göçmenlerin sivil topluma entegrasyonunu kolaylaştırmak için politika belirleyicileri ve uygulayıcılarına destek sağlamayı amaçlamaktadır. 

LIAM Projesi İnternet Sitesi

Pilot Çalışma

 

EN FR DE EL IT NL TR
Language Policy Portal

www.coe.int/lang

Launched at the Council of Europe in Strasbourg (22-23 November 2017)

  Programme including presentations

  Summary report