Araç Setinin bu bölümü, dil destek oturumlarınızı planlayabilmenize yardımcı olacak senaryolar içermektedir. Senaryoları kullanmaya başlamadan önce, lütfen bu notları dikkatle okuyunuz.
 

Senaryoların amacı, mülteciler ile birlikte resmi olmayan dil etkinliklerini planlamanıza yardımcı olmaktır. “Senaryolar”, mültecilerin karşılaşması olası bazı gündelik yaşam pratikleri çerçevesinde iletişim gerektiren bazı durumları anlatmaktadır. Senaryolar, genellikle sözlü etkileşimi içermektedir ancak bazılarında da okuma, yazma ve dinleme etkinliklerine de yer verilmiştir.
 

Senaryolar, Araç 31 – Dil Desteği Etkinliklerinde Odaklanılacak Durumların Seçimi: Bir Kontrol Listesi’inde yer alan çeşitli durumlara ve Araç 32 – Başlangıç Seviyesinde Olanlar için İşlevsel İletişim Seçenekleri: Bir Kontrol Listesi’nde vurgulanan iletişimsel işlevlere (amaçları veya hedefleri) odaklanmaktadır.
 

Her bir senaryo:

 • Dil etkinliklerinde kullanılmak üzere hazır bir çerçevedir. Düzenleyeceğiniz dil etkinlikleri, bulunduğunuz bağlam ve grup içerisindeki farklı mültecilere bağlı olacaktır (bkz. Araç 14 – Çalışma Grupları İçerisindeki Çeşitlilik).
 • Adım adım veya aralarından seçerek kullanabileceğiniz etkinliklere sahip açık ve esnek bir araçtır. Bir senaryodaki her bir dil etkinliği bağımsızdır: aynı çerçeve içerisinde dil etkinliklerini oluşturmak (ve ayrıştırmak) mümkündür. Ayrıca, farklı senaryoları da birleştirebilirsiniz.
 • Mültecilerin belirli ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak onlara özel dil etkinlikleri oluşturabilirsiniz: farklı temel beceriler ve çeşitli okur-yazarlık profillerine göre dil etkinlikleri mevcuttur. Bkz. Araç 15 – Düşük Seviyede Okur-Yazarlığı Olan Mültecilere Destek Sağlamak.
 • Bulunduğunuz bağlama göre uyarlanabilir.
   

Her senaryonun yapısı şöyledir:

 • Amaçlar
  Dil öğrenme hedeflerini belirler.
 • İletişimin kurulmasını sağlayabilecek durumlar
  İletişimin söz konusu olduğu durumların ve hangi  iletişim türüne ihtiyaç duyulacağının listesi
 • Materyaller
  Dil etkinlikleri için ihtiyacınız olacak materyallere örnekler (ayrıca, bkz. Araç 18 – Dil Desteği Sağlarken Ortamı Hazırlamak). Belirtilene benzer resimler/görseller ve materyaller edinmelisiniz; bulacağınız materyaller, bağlamınıza uygun ve gruptaki herkes tarafından görülebilinecek kadar büyük bir boyutta olmalıdır.
 • Dil Etkinlikleri
  Bu bölüm, farklı dil etkinliklerine örnekler sunar. Bunlar:
  • Bir veya daha fazla sayıda oturumda ve istediğiniz sıralamada kullanılabilir; veya
  • Araçlarda sunulduğu sıralamada, bir seri olarak kullanılabilir.

Dil etkinlikleri çeşitlidir, ancak unutmayın ki bunlar sadece örnektir ve grubun ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir.
 

Dil etkinliklerini hazırlarken, size yardımcı olabilecek bazı hususları aşağıda bulabilirsiniz:

 • Diyaloglar ve canlandırmalar: Grubunuzdaki mültecilerin ilgili alanları ve ihtiyaçlarına uygun olarak bunları değiştirebilir ve benzer yeni diyaloglar ekleyebilirsiniz.
 • Dinleme etkinlikleri: Bazı yerlerde, mültecilerin dinleyebilmeleri ve sizin de desteğiniz ile anlamaları için kısa, basit, ses kaydı bulundurmanız ya da hazırlamanız istenmektedir. Bu beceri, yeni bir ülkeye gelen mülteciler için çok önemlidir. Cep telefonu özelliklerinizi kullanarak, istasyonlarda veya süpermarketlerde, vb. yapılan sesli duyuruları kaydedebilirsiniz. Bir arkadaşınızın yardımıyla kısa diyaloglar da çekebilirsiniz. Ses kaydı dinleteceğiniz zaman, hoparlör kullanılması tavsiye edilir – böylelikle herkesin rahatça duyması sağlanabilir. Eğer bir yerden kayıt edinemezseniz, veya kendiniz bir kayıt hazırlayamazsanız, bir metni veya diyalogu yüksek ve anlaşılır bir ses ile okuyunuz. Bakınız: Araç 21 – Başlangıç Düzeyi için Dinleme ve Okuma Metinlerinin Seçimi ve Kullanımı.
 • Yazmak: Verilen örnekler, mültecilerin hedef dilde farklı okur-yazarlık düzeylerine göre değiştirilebilir veya uyarlanabilir.
   

15 senaryo dâhil edilmiştir; aşağıdaki gibi:

Araç 40 - Sosyalleşmeye Başlamak
 İndir: Araç 40 - Sosyalleşmeye Başlamak - Word Belgesi
 İndir: Araç 40 - Sosyalleşmeye Başlamak - PDF Belgesi

Araç 41 - Cep Telefonu Kullanmak
 İndir: Araç 41 - Cep Telefonu Kullanmak - Word Belgesi
 İndir: Araç 41 - Cep Telefonu Kullanmak - PDF Belgesi

Araç 42 - ‘Google Haritalar’ gibi Uygulamaları Kullanmak
 İndir: Araç 42 - ‘Google Haritalar’ gibi Uygulamaları Kullanmak - Word Belgesi
 İndir: Araç 42 - ‘Google Haritalar’ gibi Uygulamaları Kullanmak - PDF Belgesi

Araç 43 - Sosyal Hizmetler Hakkında Bilgi Edinmek
 İndir: Araç 43 - Sosyal Hizmetler Hakkında Bilgi Edinmek - Word Belgesi
 İndir: Araç 43 - Sosyal Hizmetler Hakkında Bilgi Edinmek - PDF Belgesi

Araç 44 - Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmak
 İndir: Araç 44 - Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmak - Word Belgesi
 İndir: Araç 44 - Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmak - PDF Belgesi

Araç 45 - Alışveriş: Kıyafet Satın Almak
 İndir: Araç 45 - Alışveriş: Kıyafet Satın Almak - Word Belgesi
 İndir: Araç 45 - Alışveriş: Kıyafet Satın Almak - PDF Belgesi

Araç 46 - Alışveriş ve Cep Telefonuna Dakika Yüklemek
 İndir: Araç 46 - Alışveriş ve Cep Telefonuna Dakika Yüklemek - Word Belgesi
 İndir: Araç 46 - Alışveriş ve Cep Telefonuna Dakika Yüklemek - PDF Belgesi

Araç 47 - Yemek – Birini Yemeğe Davet Etmek
 İndir: Araç 47 - Yemek – Birini Yemeğe Davet Etmek - Word Belgesi
 İndir: Araç 47 - Yemek – Birini Yemeğe Davet Etmek - PDF Belgesi

Araç 48 - Şehirde Yolunu Bulmak: Mahalle Kütüphanesi
 İndir: Araç 48 - Şehirde Yolunu Bulmak: Mahalle Kütüphanesi - Word Belgesi
 İndir: Araç 48 - Şehirde Yolunu Bulmak: Mahalle Kütüphanesi - PDF Belgesi

Araç 49 - Eğitim İmkânlarından Yararlanmak
 İndir: Araç 49 - Eğitim İmkânlarından Yararlanmak - Word Belgesi
 İndir: Araç 49 - Eğitim İmkânlarından Yararlanmak - PDF Belgesi

Araç 50 - İş Bulmak
 İndir: Araç 50 - İş Bulmak - Word Belgesi
 İndir: Araç 50 - İş Bulmak - PDF Belgesi

Araç 51 - Ev Bulmak
 İndir: Araç 51 - Ev Bulmak - Word Belgesi
 İndir: Araç 51 - Ev Bulmak - PDF Belgesi

Araç 52 - Postane ve Banka İşlemleri
 İndir: Araç 52 - Postane ve Banka İşlemleri - Word Belgesi
 İndir: Araç 52 - Postane ve Banka İşlemleri - PDF Belgesi

Araç 53 - Okul ve Üniversite
 İndir: Araç 53 - Okul ve Üniversite - Word Belgesi
 İndir: Araç 53 - Okul ve Üniversite - PDF Belgesi

Araç 54 - Yerel Toplum ile Sosyalleşme
 İndir: Araç 54 - Yerel Toplum ile Sosyalleşme - Word Belgesi
 İndir: Araç 54 - Yerel Toplum ile Sosyalleşme - PDF Belgesi

 

Bu sıralamayı takip edebilirsiniz; tanışmalar ve ilk toplantılara odaklanan etkinliklerle başlayabilir ve sonra da sırasıyla ihtiyaca göre senaryolara geçebilirsiniz. Örneğin, orta ve uzun vadeli durumlar için daha uygun olan, iş veya ev bulma senaryoları etkinliklerine geçebilirsiniz.

VEYA

İstediğiniz sıralamayı uygulayabilirsiniz; mülteciler ile tartışarak, onların öncelikleri ve beklentilerine uygun bir sıralama yapabilirsiniz (bkz. Araç 27 – Mültecilerin Dil Profilleri).
 

Senaryolar, mültecilerin karşılaşabilecekleri her iletimsel durumu yansıtmayabilir; sunulanlar sadece örneklerdir. Tasarlayacağınız farklı senaryolar için bu örnekleri birer “model” olarak düşünmelisiniz.

Telif hakları ve resimler hakkında önemli not:
Avrupa Konseyi, Araç Setine kullanılan resimler için özellikle telif hakkı almıştır. Bu Araç Setinin amaçları dışında raporlarda, yayınlarda, broşürlerde veya herhangi başka basılı materyallerle kullanılması yasaktır.