Asset Publisher Asset Publisher

Rok za podnošenje predstavke Sudu u Strazburu skraćen na četiri mjeseca

20.decembar 2021. Podgorica, Crna Gora

Od 1. februara 2022. godine, rok za podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava nakon donošenja konačne sudske odluke na nacionalnom nivou, smanjuje se na četiri mjeseca. Ovo je jedna od glavnih novina koju donosi uvođenje Protokola br. 15 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima koji...

Read More

„Kako zaštititi porodicu od porodičnog nasilja“: Dan ljudskih prava obilježen u Crnoj Gori

10. decembar 2021. godine Podgorica, Crna Gora

Konferenciju „Kako zaštititi porodicu od porodičnog nasilja“, organizovali su tradicionalni partneri u obilježavanju Međunarodnog dana ljudskih prava – Institucija Zaštitnika građana, NVO Građanska alijansa, Savjet Evrope i Delegacija EU u Crnoj Gori, a organizacija je podržana kroz zajednički...

Read More

Objavljena Analiza prava lica lišenih slobode u nekrivičnom postupku

7. decembar 2021. godine Podgorica, Crna Gora

Stepen u kojem su institucije Crne Gore tokom pandemije poštovale i poštuju evropske i međunarodne standarde vladavine prava, u kontekstu usvajanja ili sprovođenja mjera koje se odnose na administrativni pritvor (pritvor koji se ne određuje u odnosu na krivičnu odgovornost), ocijenjen je u...

Read More

Predsjednici/e sudova u Crnoj Gori razmatrali unapređenje rada Službi za podršku žrtvama u sudskom postupku

9. novembar 2021. godine Podgorica, Crna Gora

Sastanak predsjednika i predsjednica sudova na kojem su se razmatrali mogući modaliteti unapređenja rada Službi za podršku žrtvama u sudskom postupku održan je 9. novembra 2021. godine u Podgorici, u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore i Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici. Sa...

Read More

Jačanje primjene standarda ljudskih prava u radu Ustavnog suda Crne Gore

28-29. oktobar 2021. godine Budva, Crna Gora

Radni sastanak na temu primjene ljudskih prava u radu Ustavnog suda Crne Gore održan je 28 - 29. oktobra 2021. godine. Ovaj sastanak organizovan je u okviru aktivnosti koje imaju za cilj jačanje pravosudnih kapaciteta za primjenu relevantnih standarda ljudskih prava na nacionalnom nivou. Analize...

Read More