Back Obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava – simulacija suđenja za studente i studentkinje prava koji učestvuju u pravnoj klinici

Obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava – simulacija suđenja za studente i studentkinje prava koji učestvuju u pravnoj klinici

Simulacija suđenja organizovana je 8. decembra 2022. godine u okviru programa kojim se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava.

Studenti i studentkinje prava koji pohađaju pravnu kliniku učestvovali su u takmičenju u simulaciji suđenja, koja se bavila slučajem iz oblasti ljudskih prava.

Tokom više od mjesec dana, studenti i studentkinje su se pripremali za simulaciju uz podršku mentora i mentorki, pravnih praktičara. Zadatak studenata, koji su bili podijeljeni u dva tima – podnosilac predstavke i zastupnik države, bio je da sastave predstavku i odgovor na istu, i tako pokažu vještine predstavljanja pravne argumentacije i pravnog obrazlaganja u pisanoj formi.  

Tokom simulacije suđenja, studenti i studentkinje su pokazali sposobnost da izađu iz okvira teorijskog obrazovanja i primjena svoja znanja i vještine u praktičnom radu. Tročlano sudijsko vijeće zaključilo je da su oba tima pokazala izvanredno poznavanje standarda ljudskih prava, kao i sposobnosti strateškog razmišljanja. Pa ipak, tim koji je zastupao podnosioca predstavke pobijedio je na takmičenju, zahvaljujući jačoj pravnoj argumentaciji koja je izložena na jasan i koncizan način, prateći logički slijed.   

Svi učesnici i učesnice su dobili odgovarajuće nagrade za uloženi trud i pokazanu posvećenost tokom čitavog takmičarskog procesa.

Takmičenje u simulaciji suđenja organizovano je u okviru projekta „Unapređenje procesnih prava u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori”, koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”.

Podgorica, Crna Gora 8. decembar 2022. godine
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page