Back Izmjene i dopune Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u Crnoj Gori

Izmjene i dopune Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u Crnoj Gori

Okrugli sto povodom izmjena i dopuna Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u Crnoj Gori održan je u Podgorici, 12. decembra 2022. godine. Okrugli sto je organizovan u saradnji sa Ministarstvom pravde u sklopu javne rasprave o predloženim izmjenama i dopunama Zakona.

Ministarstvo pravde formiralo je radnu grupu koja je radila na pripremi izmjena i dopuna  Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Kako bi se osigurala potpuna usklađenost Zakona sa relevantnim međunarodnim standardima, zajednički projekat Evropske unije i Savjeta Evrope „Unapređenje procesnih prava u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori” pružio je ekspertsku i tehničku podršku radnoj grupi kojom predsjedava Ministarstvo pravde.

Predložene izmjene i dopune predstavljene su tokom radnog sastanka kako bi se osigurale sveobuhvatne konsultacije sa relevantnim zainteresovanim stranama, stručnom i opštom javnošću. Revizija Zakona ima za cilj unapređenje pristupa pravdi, naročito za ranjive grupe kao što su žrtve mučenja, nasilja u porodici i djeca.

Projekat „Unapređenje procesnih prava u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori” dio je zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”.

MONTENEGRO: Revision of the Law on Free Legal Aid in Montenegro

Podgorica, Crna Gora 12. decembar 2022. godine
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page