Did you know?
The 10 000 pharmaceutical products manufactured and sold in Europe are subject to strict controls thanks to the work of the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare.

Web Content Display Web Content Display

Këshilli i Evropës dallohet nga Bashkimi Evropian i 27 vendeve, por kurrë asnjë vend nuk është bërë anëtar i Bashkimit Evropian pa qenë më parë anëtar i Këshillit të Evropës.

Sa shtete anëtare ka Këshilli i Evropës?

  1. 39
  2. 42
  3. 47
Close

Përgjigje e gabuar...

Close

Përgjigje e gabuar...

Close

Përgjigje e saktë!