Të drejtat e njeriut, Demokracia, Shteti i së drejtës
 

Këshilli i Evropës mbron lirinë e shprehjes dhe të medias, lirinë e organizimit, barazinë dhe mbrojtjen e pakicave. Ai ka ndërmarrë fushata për çështje të tilla si për mbrojtjen e fëmijëve, gjuhën e urrejtjes online dhe të drejtat e Romëve, të cilët përbëjnë pakicën më të madhe në Evropë. Këshilli i Evropës i ndihmon shtetet anëtare të luftojnë korrupsionin dhe terrorizmin dhe të ndërmarrin reformat e nevojshme ligjore. Grupi i tij i ekspertëve për çështjet kushtetuese, i njohur si Komisioni i Venecias, ofron këshillim ligjor për shtetet në mbarë botën.

Këshilli i Evropës promovon të drejtat e njeriut nëpërmjet konventave ndërkombëtare, të tilla si Konventa për Parandalimin dhe Luftën kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje dhe Konventa për Krimin Kibernetik. Ai monitoron progresin e shteteve anëtare në këto fusha dhe bën rekomandime nëpërmjet organeve të pavarura të ekspertëve për monitorimin. Shtetet anëtare të Këshillit të Evropës nuk e zbatojmë më dënimin me vdekje.

Did you know?
The 10 000 pharmaceutical products manufactured and sold in Europe are subject to strict controls thanks to the work of the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare.

Këshilli i Evropës dallohet nga Bashkimi Evropian i 27 vendeve, por kurrë asnjë vend nuk është bërë anëtar i Bashkimit Evropian pa qenë më parë anëtar i Këshillit të Evropës.

Sa shtete anëtare ka Këshilli i Evropës?

  1. 39
  2. 42
  3. 46
Close

Përgjigje e gabuar...

Close

Përgjigje e gabuar...

Close

Përgjigje e saktë!