Case 1: Funded by the EU and the Council of Europe, implemented by the Council of Europe
 


Applicable to projects where Council of Europe funding accounts for 10 % or more of the total budget.
 

Case 2: Funded by the EU and implemented by the Council of Europe
 


Applicable to projects where Council of Europe funding accounts for less than 10 % of the total budget.
 

For general reports

 Did you know?
The Committee of Ministers is the Council of Europe's decision-making body. It is made up of the Foreign Ministers of all member states or their permanent representatives in Strasbourg.

Quiz Quiz

Në cilën ditë të vitit e festojmë përvjetorin e Këshillit të Evropës?

  1. 1 maj
  2. 8 mars
  3. 5 maj
Close

Përgjigje e gabuar...

Close

Përgjigje e gabuar...

Close

Përgjigje e saktë!