Logos for light background

PNG download (web format)

EPS download (print format)

PSD download (print format)

PNG download (web format)

EPS download (print format)

PSD download (print format)

Logos for dark background

PNG download (web format)

EPS download (print format)

PNG download (web format)

EPS download (print format)

 Did you know?
All residents in Council of Europe member states may bring cases before the European Court of Human Rights against states which have breached their commitments under the European Convention on Human Rights.

Quiz

Si organizata më e madhe politike, sa qytetarë evropianë përfaqëson Këshilli Evropian?

  1. 500 million
  2. 700 million
  3. 1046 million
Close

  Përgjigje e gabuar...

Close

  Përgjigje e saktë!

Close

  Përgjigje e gabuar...