Këshilli i Evropës dallohet nga Bashkimi Evropian i 27 vendeve, por kurrë asnjë vend nuk është bërë anëtar i Bashkimit Evropian pa qenë më parë anëtar i Këshillit të Evropës.

Sa shtete anëtare ka Këshilli i Evropës?

 1. 39
 2. 42
 3. 46
Close

Përgjigje e gabuar...

Close

Përgjigje e gabuar...

Close

Përgjigje e saktë!

Në cilën ditë të vitit e festojmë përvjetorin e Këshillit të Evropës?

 1. 1 maj
 2. 8 mars
 3. 5 maj
Close

Përgjigje e gabuar...

Close

Përgjigje e gabuar...

Close

Përgjigje e saktë!

Cili nga këto vende nuk është anëtar i Këshillit të Evropës?

 1. Zvicra
 2. Ukraina
 3. Bjellorusia
Close

Përgjigje e gabuar...

Close

Përgjigje e gabuar...

Close

Përgjigje e saktë!

Cili personalitet politk, bëri thirrje që nga Këshilli i Evropës, për të ndërtuar ''Shtëpinë e Përbashkët Evropiane''?

 1. Winston Churchill në 1949
 2. Mikhail Gorbachev në 1989
 3. Vaclav Havel in 1995
Close

  Përgjigje e gabuar...

Close

  Përgjigje e saktë!

Close

  Përgjigje e gabuar...

Këshilli i Evropës ka prodhuar një numër instrumentesh juridike të quajtura traktate (konventa, karta, marrëveshje). Sa traktate ka prodhuar Këshilli i Evropës deri më sot?

 1. 100
 2. 200
 3. 300
Close

Përgjigje e gabuar...

Close

   

Përgjigje e saktë!

Close

Përgjigje e gabuar...

Ku ndodhet selia e Këshillit të Evropës ?

 1. Në Bruksel (Belgjikë)
 2. Në Strasburg (Francë)
 3. Në Gjenevë (Zvicër)
Close

Përgjigje e gabuar...

Close

Përgjigje e saktë!

Close

Përgjigje e gabuar...

Sa mund të jetë numri i gjuhëve autotoktone ne Europë ?

 1. Nën 100
 2. Ndërmjet 100 dhe 200
 3. Mbi 200
Close

  Përgjigje e gabuar...

Close

  Përgjigje e gabuar...

Close

  Përgjigje e saktë!

Si organizata më e madhe politike, sa qytetarë evropianë përfaqëson Këshilli Evropian?

 1. 500 million
 2. 700 million
 3. 1046 million
Close

  Përgjigje e gabuar...

Close

  Përgjigje e saktë!

Close

  Përgjigje e gabuar...

Në ç’vit u nënshkrua Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut e Këshillit të Evropës që përbën instrumentin juridik ndërkombëtar që garanton mbrojtjen e të drejtave të njeriut?

 1. 1950
 2. 1951
 3. 1957
Close

  RiPërgjigje e saktë!

Close

  Përgjigje e gabuar...

Close

  Përgjigje e gabuar...

Did you know?
Workers' and employers' organisations can appeal to the European Committee of Social Rights if rights enshrined in the European Social Charter are not respected by member countries which have accepted the complaints procedure.