Ndërtuesit

Këta themelues të Evropës ishin njerëzit që filluan procesin e ndërtimit të Evropës nëpërmjet krijimit të Këshillit të Evropës në vitin 1949 dhe ngritjes së Komitetit Evropian të Qymyrit dhe Çelikut (KEQÇ) në 1950 dhe Komunitetin Ekonomik Evropian (KEE) në 1957.

Këta njerëz të dialogut, që kishin kaluar dy luftëra botërore dhe njihnin nga afër shumë prej kulturave evropiane, ishin pionerët e një Evrope të paqes, të bazuar tek vlerat e të drejtave të njeriut, demokracisë dhe shtetit të së drejtës.

Pionierët e Evropës

Did you know?
The Council of Europe is a separate organisation from the 27-member EU. No country has joined the EU without first joining the Council of Europe. 

Këshilli i Evropës ka prodhuar një numër instrumentesh juridike të quajtura traktate (konventa, karta, marrëveshje). Sa traktate ka prodhuar Këshilli i Evropës deri më sot?

  1. 100
  2. 200
  3. 300
Close

Përgjigje e gabuar...

Close

   

Përgjigje e saktë!

Close

Përgjigje e gabuar...