Në një sfond bojë qielli, yjet formojnë një rreth si shenjë e bashkimit. Numri i tyre është i pandryshueshëm, dymbëdhjetë, simbol i përsosurisë dhe plotësisë që evokon njëherësh si apostujt ashtu edhe bijtë e Jakobit, trimëritë e Herkulit, muajt e vitit, etj.

Që nga krijimi i tij në vitin 1949, Këshilli i Evropës ishte i vetëdijshëm se ishte e domosdoshme t’i jepej Evropës një simbol me të cilin popujt të mund të identifikoheshin. Në 25 tetor 1955, Asambleja Parlamentare zgjodhi me unanimitet një emblemë të kaltër që mban një kurorë me dymbëdhjetë yje të artë. Në 9 dhjetor 1955, Komiteti i Ministrave i Organizatës e miratoi flamurin me yje që do të përurohej në 13 dhjetor të të njëjtit vit në Paris.

Një simbol për të gjithë Evropën

Në vitin 1983, Parlamenti Evropian miratoi flamurin e krijuar nga Këshilli i Evropës dhe rekomandon që ai të bëhet gjithashtu emblema e Bashkësisë Evropiane. Këshilli evropian e miraton këtë propozim në qershor 1985. Institucionet e Bashkimit Evropian e përdorin këtë flamur që nga viti 1986.

Flamuri evropian që nga ajo kohë është bërë simbol i një projekti politik të përbashkët, i cili bashkon të gjithë evropianët përtej dallimeve mes tyre.

Historia e flamurit evropian

Imazhi i flamurit evropian

Copyright

Any natural or legal person (‘user') may use the European emblem or any of its elements, subject to the following conditions of use.

Conditions of use

The use of the European emblem and/or any of its elements is allowed, irrespective of whether the use is of a non-profit or commercial nature, unless:

(a) the use creates the incorrect impression or assumption that there is a connection between the user and any of the institutions, bodies, offices, agencies and organs of the European Union or the Council of Europe;

(b) the use leads the public to believe erroneously that the user benefits from the support, sponsorship, approval or consent of any of the institutions, bodies, offices, agencies and organs of the European Union or the Council of Europe;

(c) the use is in connection with any objective or activity which is incompatible with the aims and principles of the European Union or of the Council of Europe, or which would be otherwise unlawful.

Trade mark and related issues

The use of the European emblem in accordance with the conditions in the previous section does not mean consent to registration of the emblem or an imitation thereof as a trade mark or any other IP right. The European Commission ([email protected]) and the Council of Europe ([email protected]) will continue the monitoring of applications for registration of the European emblem or part thereof as (part of) IP rights, in accordance with the applicable legal provisions.

Did you know?
The Council of Europe Anti-Doping Convention adopted in 1989 is the only international legal instrument in this area to date.

Ku ndodhet selia e Këshillit të Evropës ?

  1. Në Bruksel (Belgjikë)
  2. Në Strasburg (Francë)
  3. Në Gjenevë (Zvicër)
Close

Përgjigje e gabuar...

Close

Përgjigje e saktë!

Close

Përgjigje e gabuar...