Back

NAJAVA ZA MEDIJE: Sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Crnoj Gori: prepreke efektivnom sistemu i put reformi

Podgorica, Crna Gora 22.novembar 2021.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
NAJAVA ZA MEDIJE: Sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Crnoj Gori: prepreke efektivnom sistemu i put reformi

Završna konferencija „Sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Crnoj Gori: prepreke efektivnom sistemu i put reformi” biće organizovana u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope - Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori, u utorak, 23. novembra 2021. godine u Podgorici.

Uvodne riječi će dati:

  • Sergej Sekulović, ministar unutrašnjih poslova Crne Gore
  • Janko Odović, državni sekretar, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore
  • Ingve Engstrom, šef Sektora za saradnju Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori
  • Mustafa Ferati, šef Divizije za privredni kriminal i saradnju Savjeta Evrope
  • Evgenia Đakomopulu, šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici

Na konferenciji će biti predstavljena ključna pitanja u vezi sa istragom i procesuiranjem slučajeva pranja novca, oduzimanjem imovine stečene kriminalnom aktivnošću, sprečavanjem finansiranja terorizma i primjenom ciljanih finansijskih sankcija. Biće identifikovani i ključni problemi u ovim oblastima i mapirane prioritetne akcije sa ciljem njihovog prevazilaženja.

Izvještaj koji će biti predstavljen će takođe pokazati u kojoj mjeri je crnogorski pravni okvir za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma usklađen sa standardima u oblastima: institucionalne koordinacije na nacionalnom nivou, usluga transfera novca i vrijednosti, regulisanja i nadzora finansijskih i nefinansijskih institucija i nadležnosti organa vlasti.

Konferencija će početi 23. novembra 2021. godine u 09:00h u hotelu CUE, Cetinjska 7, Capital Plaza. Uvodne prezentacije su otvorene za medije. Biće obezbijeđeno simultano prevođenje.

Sve mjere predostrožnosti u vezi sa pandemijom virusa COVID-19 će se poštovati.

Konferencija će biti organizovana u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“, Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori, koji sprovodi Odsjek za ekonomski kriminal i saradnju Savjeta Evrope.

Dnevni red konferencije

Za više informacija, molimo Vas kontaktirajte:

Ana Selić Ana.SELIC@coe.int +382 20 673 868 ext.115

Marija Simić Marija.SIMIC@coe.int +381 63 60 13 37