Ľudské práva, demokracia, právny štát
 

Rada Európy sa zasadzuje za slobodu prejavu a médií, slobodu zhromažďovania, rovnosť a ochranu menšín. Vedie kampane týkajúce sa napríklad ochrany detí, prejavov nenávisti na internete alebo práv Rómov, najväčšej menšiny v Európe. Rada Európy pomáha členským štátom v boji proti korupcii a terorizmu a pri uskutočňovaní nevyhnutných reforiem v súdnictve. Jej skupina odborníkov na ústavné právo, známa ako Benátska komisia, poskytuje právne rady krajinám na celom svete.

Rada Európy podporuje dodržiavanie ľudských práv prostredníctvom medzinárodných dohovorov, akými sú napríklad Dohovor o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu alebo Dohovor o počítačovej kriminalite. Sleduje pokrok, ktorý v uvedených oblastiach dosahujú členské štáty, a vypracúva odporúčania prostredníctvom nezávislých expertných monitorovacích orgánov. V žiadnom z členských štátov Rady Európy sa dnes neuplatňuje trest smrti.
 

Did you know?
The 10 000 pharmaceutical products manufactured and sold in Europe are subject to strict controls thanks to the work of the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare.

Kvíz

Rada Európy je odlišná od Európskej únie 27 členských štátov. Žiadna krajina však nikdy nepristúpila k Európskej únii bez predchádzajúceho členstva v Rade Európy.

Koľko členských štátov má Rada Európy?

  1. 39
  2. 42
  3. 46
Zatvoriť

Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

Správna odpoveď!