Zakladatelia

Budovateľmi Európy boli ľudia, ktorí naštartovali proces budovania Európy, keď v roku 1949 založili Radu Európy a následne vytvorili Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO) v roku 1950 a v roku Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) v roku 1957.

Títo muži dialógu, ktorý prežili dve svetové vojny a mali bezprostredné skúsenosti s rôznymi európskymi kultúrami, boli priekopníkmi Európy mieru založenej na hodnotách ľudských práv, demokracie a právneho štátu.

Priekopníci Európy

Did you know?
The Council of Europe is a separate organisation from the 27-member EU. No country has joined the EU without first joining the Council of Europe. 

Kvíz

Rada Európy prijala mnohé právne nástroje známe ako zmluvy (dohovory, charty, dohody). Koľko zmlúv doteraz prijala Rada Európy?

  1. 100
  2. 200
  3. 300
Zatvoriť

Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

Správna odpoveď!

Zatvoriť

Nesprávna odpoveď…