Kruh tvorený hviezdami na pozadí modrej oblohy symbolizuje jednotu. Počet hviezd je nemenný, keďže číslo dvanásť je symbolom dokonalosti a úplnosti a pripomína počet apoštolov, synov Jakubových, Heraklových úloh, mesiacov v roku, atď.

Od svojho vzniku v roku 1949 si Rada Európy uvedomovala, že Európa potrebuje symbol, s ktorým by sa jej obyvatelia mohli stotožniť. 25. októbra 1955 Parlamentné zhromaždenie jednomyseľne schválilo symbol kruhu zlatých hviezd na modrom pozadí. 9. decembra 1955 Výbor ministrov Rady Európy schválil vlajku s hviezdnym kruhom, ktorá bola po prvý krát oficiálne použitá 13. decembra toho istého roku v Paríži.
 

Symbol pre celú Európu

V roku 1983 prijal vlajku navrhnutú Radou Európy aj Európsky parlament, ktorý odporučil, aby sa stala symbolom Európskych spoločenstiev. Európska rada s tým vyjadrila súhlas v júni 1985. Inštitúcie Európskej únie začali vlajku používať v roku 1986.

Európska vlajka sa odvtedy stala synonymom spoločného politického projektu, ktorý spája všetkých Európanov v ich rozmanitosti.

 História európskej vlajky

Predstavte si európsku vlajku

Copyright

Any natural or legal person (‘user') may use the European emblem or any of its elements, subject to the following conditions of use.

Conditions of use

The use of the European emblem and/or any of its elements is allowed, irrespective of whether the use is of a non-profit or commercial nature, unless:

(a) the use creates the incorrect impression or assumption that there is a connection between the user and any of the institutions, bodies, offices, agencies and organs of the European Union or the Council of Europe;

(b) the use leads the public to believe erroneously that the user benefits from the support, sponsorship, approval or consent of any of the institutions, bodies, offices, agencies and organs of the European Union or the Council of Europe;

(c) the use is in connection with any objective or activity which is incompatible with the aims and principles of the European Union or of the Council of Europe, or which would be otherwise unlawful.

Trade mark and related issues

The use of the European emblem in accordance with the conditions in the previous section does not mean consent to registration of the emblem or an imitation thereof as a trade mark or any other IP right. The European Commission ([email protected]) and the Council of Europe ([email protected]) will continue the monitoring of applications for registration of the European emblem or part thereof as (part of) IP rights, in accordance with the applicable legal provisions.

Did you know?
The Council of Europe Anti-Doping Convention adopted in 1989 is the only international legal instrument in this area to date.

Kvíz

Kde sa nachádza hlavné sídlo Rady Európy?

  1. V Bruseli (Belgicko)
  2. V Štrasburgu (Francúzsko)
  3. V Ženeve (Švajčiarsko)
Zatvoriť

Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

Správna odpoveď!

Zatvoriť

Nesprávna odpoveď…