Rada Európy je odlišná od Európskej únie 28 členských štátov. Žiadna krajina však nikdy nepristúpila k Európskej únii bez predchádzajúceho členstva v Rade Európy.

Koľko členských štátov má Rada Európy?

 1. 39
 2. 42
 3. 47
Zatvoriť

Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

Správna odpoveď!

V ktorý deň roka sa oslavuje výročie vzniku Rady Európy?

 1. 1. mája
 2. 8. mája
 3. 5. mája
Zatvoriť

Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

Správna odpoveď!

Kde sa nachádza hlavné sídlo Rady Európy?

 1. V Bruseli (Belgicko)
 2. V Štrasburgu (Francúzsko)
 3. V Ženeve (Švajčiarsko)
Zatvoriť

Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

Správna odpoveď!

Zatvoriť

Nesprávna odpoveď…

Aký je odhad počtu pôvodných jazykov v Európe?

 1. Menej ako 100
 2. Medzi 100 a 200
 3. Viac ako 200
Zatvoriť

  Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

  Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

  Správna odpoveď!

V ktorom roku bol podpísaný Európsky dohovor o ľudských právach, ktorý je prvým medzinárodným právnym nástrojom zaručujúcim ochranu ľudských práv?

 1. 1950
 2. 1951
 3. 1957
Zatvoriť

  Správna odpoveď!

Zatvoriť

  Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

  Nesprávna odpoveď…

Did you know?
Workers' and employers' organisations can appeal to the European Committee of Social Rights if rights enshrined in the European Social Charter are not respected by member countries which have accepted the complaints procedure.

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu