Rada Európy je odlišná od Európskej únie 27 členských štátov. Žiadna krajina však nikdy nepristúpila k Európskej únii bez predchádzajúceho členstva v Rade Európy.

Koľko členských štátov má Rada Európy?

 1. 39
 2. 42
 3. 46
Zatvoriť

Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

Správna odpoveď!

V ktorý deň roka sa oslavuje výročie vzniku Rady Európy?

 1. 1. mája
 2. 8. mája
 3. 5. mája
Zatvoriť

Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

Správna odpoveď!

Ktoré z ďalej uvedených krajín nie sú členmi Rady Európy?

 1. Švajčiarsko
 2. Ukrajina
 3. Bielorusko
Zatvoriť

 Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

 Správna odpoveď!

Ktorý popredný politik vyzval vo svojom prejave pred Radou Európy na budovanie „spoločného európskeho domu“?

 1. Winston Churchill v roku 1949
 2. Michail Gorbačov v roku 1989
 3. Václav Havel v roku 1995
Zatvoriť

  Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

  Správna odpoveď!

Zatvoriť

  Nesprávna odpoveď…

Rada Európy prijala mnohé právne nástroje známe ako zmluvy (dohovory, charty, dohody). Koľko zmlúv doteraz prijala Rada Európy?

 1. 100
 2. 200
 3. 300
Zatvoriť

Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

Správna odpoveď!

Zatvoriť

Nesprávna odpoveď…

Kde sa nachádza hlavné sídlo Rady Európy?

 1. V Bruseli (Belgicko)
 2. V Štrasburgu (Francúzsko)
 3. V Ženeve (Švajčiarsko)
Zatvoriť

Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

Správna odpoveď!

Zatvoriť

Nesprávna odpoveď…

Aký je odhad počtu pôvodných jazykov v Európe?

 1. Menej ako 100
 2. Medzi 100 a 200
 3. Viac ako 200
Zatvoriť

  Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

  Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

  Správna odpoveď!

Koľkých európskych občanov zastupuje Rada Európy ako najväčšia európska politická organizácia?

 1. 500 miliónov
 2. 700 miliónov
 3. 1 046 miliónov
Zatvoriť

  Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

  Správna odpoveď!

Zatvoriť

  Nesprávna odpoveď…

V ktorom roku bol podpísaný Európsky dohovor o ľudských právach, ktorý je prvým medzinárodným právnym nástrojom zaručujúcim ochranu ľudských práv?

 1. 1950
 2. 1951
 3. 1957
Zatvoriť

  Správna odpoveď!

Zatvoriť

  Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

  Nesprávna odpoveď…

Did you know?
Workers' and employers' organisations can appeal to the European Committee of Social Rights if rights enshrined in the European Social Charter are not respected by member countries which have accepted the complaints procedure.