Organizácia

Sídlom rady Európy je Štrasburg (Francúzsko). Rada Európy zamestnáva 2 200 osôb a udržiava sieť externých a styčných kancelárií v iných medzinárodných organizáciách. Európske centrá mládeže v Štrasburgu a Budapešti organizujú školenia pre mladých ľudí na témy demokracie a ľudských práv.

Budovy
 

 Palais de l'Europe

Budova Palais de l‘Europe, navrhnutá francúzskym architektom Henrym Bernardom a slávnostne otvorená v roku 1977, je hlavnou budovou Rady Európy. Vchod do budovy je lemovaný vlajkami všetkých členských štátov Rady Európy. Jej vonkajší povrch tvorí mozaika kontrastných farieb na betóne oporných pilierov, hliníkovom plášti fasády a veľkých oknách konferenčných miestností. Trávnik pred budovou je miestom, kde v minulosti stál predchodca Palais de l‘Europe – Maison de l‘Europe.


  Agora

Agora je najnovšou budovou Rady Európy; jej názov je prevzatý zo starogréckeho výrazu označujúceho otvorené priestranstvo na zhromažďovanie sa ľudí. Bola postavená podľa návrhu architektonických firiem Art & Build (Brusel) a Denu et Paradon (Štrasburg) a slávnostne bola otvorená v apríli 2008. Je kombináciou modernosti, efektívnosti a rešpektu voči životnému prostrediu. Za jej veľkým preskleným priečelím sa nachádzajú dve átriá, lemované zasadacími miestnosťami obloženými predpatinovanou meďou. Celú konštrukciu prekrýva samonosná kovová strecha s dvoma solárnymi komínmi z textilného materiálu vytvarovanými tak, aby umožnili prirodzené vetranie átrií.


  Budova ľudských práv

Budova ľudských práv, ktorá bola slávnostne otvorená v roku 1995, lemuje ohyb rieky Ill pretekajúcej Štrasburgom. Patrí k najpozoruhodnejším dielam vynikajúceho britského architekta Lorda Richarda Rogersa, ktorý navrhol aj Centre Georges Pompidou, londýnsky Millennium Dome a budovu welšského Národného zhromaždenia. Budova oplýva symbolikou (fasáda evokuje váhy spravodlivosti) a využíva moderné materiály (hojné používanie skla je metaforou transparentnosti). Prednú časť budovy ľudských práv tvoria dve valcovité komory Európskeho súdu pre ľudské práva.


  Európske riaditeľstvo pre kvalitu liečiv a zdravotnej starostlivosti (EDQM)

Nová budova EDQM sa nachádza za Agorou. Navrhli ju architekti bruselskej Art & Build a štrasburskej Denu AND Paradon a jej slávnostné otvorenie sa konalo v marci 2007. Zakrivená sklená a drevená konštrukcia kombinuje modernú estetiku so súčasnou funkcionalitou a nachádzajú sa v nej laboratóriá, kancelárie a zasadacie miestnosti, ktoré organizácia využíva na plnenie jej čoraz širšej úlohy pri sledovaní kvality liečiv v Európe aj mimo nej.


  Európske centrum mládeže

Túto funkčnú modernú budovu, ktorú navrhli nórski architekti Lund a Slaatto, od roku 1972 navštívili desiatky tisícok mladých ľudí všetkých kategórií. Nachádza sa v mestskej časti Wacken. Európske centrum mládeže, vynikajúci príklad škandinávskej architektúry, dosahuje pôsobivý účinok spojením surového vzhľadu betónu s hliníkom.

Did you know?
The Council of Europe's 46 member states form a death-penalty-free zone. Since 1985, the abolition of the death penalty has been a requirement for membership of the Council of Europe.

Kvíz

Kde sa nachádza hlavné sídlo Rady Európy?

  1. V Bruseli (Belgicko)
  2. V Štrasburgu (Francúzsko)
  3. V Ženeve (Švajčiarsko)
Zatvoriť

Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

Správna odpoveď!

Zatvoriť

Nesprávna odpoveď…