Did you know?
In 1964, the Committee of Ministers of the Council of Europe declared 5 May Europe Day.

Kvíz

Ktorý popredný politik vyzval vo svojom prejave pred Radou Európy na budovanie „spoločného európskeho domu“?

  1. Winston Churchill v roku 1949
  2. Michail Gorbačov v roku 1989
  3. Václav Havel v roku 1995
Zatvoriť

  Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

  Správna odpoveď!

Zatvoriť

  Nesprávna odpoveď…