Toolkit van de Raad van Europa*

De Raad van Europa heeft de toolkit op deze website ontwikkeld (beschikbaar in zeven talen) ter ondersteuning van lidstaten die zich inspannen om de uitdagingen aan te gaan die voortvloeien uit de nooit eerder geziene vluchtelingenstromen. De toolkit kwam tot stand als onderdeel van het project Linguistic Integration of Adult Migrants (LIAM) – Taalintegratie van volwassen migranten – van het breed opgezette taalbeleidsprogramma van de Raad van Europa.

De “toolkit” bestaat uit de 57 tools en andere hulpmiddelen, in verschillende rubrieken ondergebracht op de website. De tools kunnen gedownload worden en aangepast aan de nood  en behoeften in verschillende omstandigheden.

De toolkit is ontworpen ter ondersteuning van organisaties, en meer bepaald vrijwilligers, die instaan voor taalcoaching aan volwassen vluchtelingen. In deze toolkit betekent de term ‘vluchteling’ zowel asielzoekers als vluchtelingen.
 

* met de steun van de Vlaamse overheid

  Richtlijnen, overzicht van de rubrieken en FAQ’s
   Introductieconferentie

Migranten

De integratie van migranten en de impact daarop van hun competenties in de taal of talen van het gastland, staan in een toenemend aantal lidstaten van de Raad van Europa centraal in het politieke debat en de beleidsinitiatieven.

Het project ‘Linguistic integration of adult migrants’ (LIAM) van de Raad van Europa wil beleidsmakers en -uitvoerders ondersteunen om het integratieproces van migranten in de maatschappij te bevorderen

 Website van het LIAM-project

deelenesfritnltr
Language Policy Portal

www.coe.int/lang

Launched at the Council of Europe in Strasbourg (22-23 November 2017)

  Programme including presentations

  Summary report