Dit hoofdstuk van de Toolkit bevat scenario’s die je kunt gebruiken in taalondersteuningssessies. Lees deze opmerkingen aandachtig voor je aan de slag gaat met de scenario’s.

Het doel van scenario’s is je te helpen bij het inplannen van niet-formele taalactiviteiten met vluchtelingen. Een ‘scenario’ duidt op een reeks communicatieve situaties gelinkt aan contexten uit het echte leven waarin vluchtelingen zich kunnen bevinden. Scenario’s omvatten hoofdzakelijk mondelinge interactie, maar ook lees- , schrijf- en luisteractiviteiten.
 

De scenario’s focussen op diverse situaties vermeld in Tool 31– Speerpuntsituaties selecteren voor taalondersteuning – checklist, en op communicatieve functies (doelstellingen of intenties) die benadrukt worden in Tool 32 – Nuttige communicatieve opdrachten selecteren voor beginners – checklist.
 

Elk scenario:

 • is een gebruiksklaar kader voor taalactiviteiten. De aard van de taalactiviteiten die je organiseert, hangt af van de samenstelling van jouw vluchtelingengroep – zie Tool 14 – Diversiteit in leergroepen – en de context.
 • is een open en gebruiksvriendelijke tool die je stapsgewijs of via keuze van individuele activiteiten kunt gebruiken. Elke taalactiviteit in een scenario staat feitelijk op zich: je kunt taalactiviteiten samenbrengen (en herschikken) binnen hetzelfde kader en ook verschillende scenario’s combineren.
 • kan worden gebruikt voor de opmaak van taalactiviteiten op maat die rekening houden met de specifieke noden van vluchtelingen: sommige taalactiviteiten zijn gelinkt aan de verschillende hoofdvaardigheden en aan verschillende profielen inzake geletterdheid – zie Tool 15 – Taalondersteuning bieden aan laaggeletterde vluchtelingen.
 • kan worden aangepast in functie van de specifieke context waarin je werkt.
   

Elk scenario is als volgt opgebouwd:

 • Doelstellingen
  Omschrijven de leerdoelen inzake taalverwerving
 • Communicatieve situaties
  Een lijst met de situaties en de betrokken communicatietypes
 • Materiaal
  Voorbeelden van materiaal voor de taalactiviteiten (zie ook Tool 18 – Een omgeving voor taalondersteuning creëren). Je gaat op zoek naar de opgegeven afbeeldingen en materialen, bij voorkeur gelinkt aan jouw specifieke context, en voldoende groot om zichtbaar te zijn voor de hele groep.
 • Taalactiviteiten
  Dit onderdeel omvat voorbeelden van verschillende taalactiviteiten. Ze kunnen als volgt worden gebruikt:
  • afzonderlijk in een of meer sessies, in willekeurige volgorde; of
  • als serie, in de vooropgestelde volgorde.

De taalactiviteiten zijn zeer gevarieerd, maar vergeet niet dat het slechts voorbeelden zijn die je kunt aanpassen aan de noden van de groep.
 

Hierbij enkele opmerkingen om je te helpen bij de voorbereiding van je taalactiviteiten:

 • Dialogen en rollenspelen: kunnen worden aangepast of verwerkt tot dialogen en rollenspelen die relevanter en interessanter zijn voor de vluchtelingen in jouw groep.
 • Luisteractiviteiten: in sommige tools wordt gesuggereerd om korte, eenvoudige opnames te zoeken of te maken die vluchtelingen verschillende keren kunnen beluisteren en met jouw hulp proberen te begrijpen. Het gaat hier om een uitermate belangrijke vaardigheid voor vluchtelingen in een nieuw land. Je kunt bijvoorbeeld met je smartphone aankondigingen opnemen in een treinstation of supermarkt enz. Je kunt ook samen met een collega een korte dialoog opnemen. Laat de opnames via luidsprekers afspelen zodat ze voor iedereen duidelijk hoorbaar zijn. Als je geen fragment kunt opnemen of de opname laten beluisteren, lees dan de tekst of dialoog luidop voor. Zie Tool 21 – Teksten selecteren en gebruiken voor luister- en leesoefeningen op basisniveau.
 • Schrijven: je kunt de voorbeelden vervangen en aanpassen volgens de noden van vluchtelingen met verschillende geletterdheidsniveaus in de doeltaal.
   

De rubriek omvat de volgende 15 scenario’s:

Tool 40 - Starten met kennismaken
 Download Tool 40 - Starten met kennismaken - Wordversie
 Download Tool 40 - Starten met kennismaken - pdf-versie

Tool 41 - Een gsm of smartphone gebruiken
 Download Tool 41 - Een gsm of smartphone gebruiken - Wordversie
 Download Tool 41 - Een gsm of smartphone gebruiken - pdf-versie

Tool 42 - Apps als Google Maps gebruiken
 Download Tool 42 - Apps als Google Maps gebruiken - Wordversie
 Download Tool 42 - Apps als Google Maps gebruiken - pdf-versie

Tool 43 - Sociale diensten ontdekken
 Download Tool 43 - Sociale diensten ontdekken - Wordversie
 Download Tool 43 - Sociale diensten ontdekken - pdf-versie

Tool 44 - Gebruikmaken van de gezondheidszorg
 Download Tool 44 - Gebruikmaken van de gezondheidszorg - Wordversie
 Download Tool 44 - Gebruikmaken van de gezondheidszorg - pdf-versie

Tool 45 - Shoppen: kleren kopen
 Download Tool 45 - Shoppen: kleren kopen - Wordversie
 Download Tool 45 - Shoppen: kleren kopen - pdf-versie

Tool 46 - Shoppen en belkrediet kopen
 Download Tool 46 - Shoppen en belkrediet kopen - Wordversie
 Download Tool 46 - Shoppen en belkrediet kopen - pdf-versie

Tool 47 - Voedsel – iemand uitnodigen voor een etentje
 Download Tool 47 - Voedsel – iemand uitnodigen voor een etentje - Wordversie
 Download Tool 47 - Voedsel – iemand uitnodigen voor een etentje - pdf-versie

Tool 48 - Je weg vinden in de stad: de plaatselijke bibliotheek
 Download Tool 48 - Je weg vinden in de stad: de plaatselijke bibliotheek - Wordversie
 Download Tool 48 - Je weg vinden in de stad: de plaatselijke bibliotheek - pdf-versie

Tool 49 - Op zoek naar opleidingsmogelijkheden
 Download Tool 49 - Op zoek naar opleidingsmogelijkheden - Wordversie
 Download Tool 49 - Op zoek naar opleidingsmogelijkheden - pdf-versie

Tool 50 - Op zoek naar werk
 Download Tool 50 - Op zoek naar werk - Wordversie
 Download Tool 50 - Op zoek naar werk - pdf-versie

Tool 51 - Huisvesting vinden
 Download Tool 51 - Huisvesting vinden - Wordversie
 Download Tool 51 - Huisvesting vinden - pdf-versie

Tool 52 - Gebruikmaken van post en bank
 Download Tool 52 - Gebruikmaken van post en bank - Wordversie
 Download Tool 52 - Gebruikmaken van post en bank - pdf-versie

Tool 53 - Scholen en volwassenenonderwijs
 Download Tool 53 - Scholen en volwassenenonderwijs - Wordversie
 Download Tool 53 - Scholen en volwassenenonderwijs - pdf-versie

Tool 54 - Kennismaken met de plaatselijke gemeenschap
 Download Tool 54 - Kennismaken met de plaatselijke gemeenschap - Wordversie
 Download Tool 54 - Kennismaken met de plaatselijke gemeenschap - pdf-versie

 

Je kunt deze volgorde aanhouden en beginnen met taalactiviteiten gericht op een (eerste) kennismaking en daarna overstappen op scenario’s die bijvoorbeeld gelinkt zijn aan het zoeken naar werk of huisvesting, omdat deze meer geschikt zijn voor verblijfsituaties op middellange en lange termijn.

OF

Je kunt opteren voor de volgorde die je verkiest, in overleg met vluchtelingen, in lijn met hun prioriteiten en verwachtingen (zie Tool 27 – Taalprofielen van vluchtelingen).

De scenario’s omvatten niet alle communicatieve situaties waarin vluchtelingen kunnen verkeren; het gaat hier enkel om voorbeelden. Je moet ze gebruiken als ‘model’ voor andere scenario’s die je zelf kunt opmaken.

Belangrijke opmerking over copyright en beeldmateriaal
De Raad van Europa heeft het copyright voor de aangeboden afbeeldingen, exclusief voor activiteiten in deze toolkit. Hun reproductie in rapporten, publicaties, folders of eender welke andere schriftelijke drager die buiten de doelstellingen van deze toolkit valt, is verboden.